Menü Kapat

Evcil Hayvanların Haczi

Evcil Hayvanların Haczi

Evcil Hayvanların Haczi | İcra Avukatı | İzmir Avukat | İzmir Hukuk Bürosu

Evcil Hayvanların Haczi

Uygulamada sıklıkla görülen hatalardan bir tanesi de borçluya yapılan haciz işlemi kapsamında evcil hayvanların da haczedilmesi olarak belirtilebilir. Evcil hayvanların aile içerisinde manevi ve psikolojik önemi de gözetildiğinde böyle bir işlemin geri dönülmesi güç ve kanuna açık aykırılık doğuracağı sabittir. Her ne kadar uygulamada söz konusu işleme sıklıkla gerçekleştirilmiş ise de bu husus düzenlenmiştir. 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında evcil hayvanların haczedilemeyeceği açıkça ifade edilmektedir.

Evcil Hayvanların Haczine İlişkin Yasal Mevzuat

Ticarî amaç güdülmeden bilhassa ev ve bahçesi içerisinde bakılan ev ve süs hayvanları sahiplerinin borcundan dolayı haczedilemezler.

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu | Madde 5 –

Aşağıdaki şeyler haczolunamaz:

4. Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve nakil vasıtaları ve diğer eklenti ve ziraat aletleri; değilse, sanat ve mesleki için lüzumlu olan alat ve edevat ve kitapları ve arabacı, kayıkçı, hamal gibi küçük nakliye erbabının geçimlerini temin eden nakil vasıtaları

5. Borçlu ve ailesinin idareleri için lüzumlu ise borçlunun tercih edeceği bir süt veren mandası veya ineği veyahut üç keçi veya koyunu ve bunların üç aylık yem ve yataklıkları…

7. Borçlu bağ, bahçe veya meyva veya sebze yetiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan bağ bahçe ve bu sanat için lüzumlu bulunan alat ve edevat, Geçimi hayvan yetiştirmeye münhasır olan borçlunun kendisi ve ailesinin maişetleri için zaruri olan miktarı ve bu hayvanların üç aylık yem ve yataklıkları

İcra memuru, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendirir ve talebin kabulüne veya reddine karar verir.

2004 Sayılı İcra İflas Kanunu | Madde 82 –

Evcil Hayvanların Haczi Yasağı Sınırları

Ticari amaç ile yetiştirilen, bakılan ev ve süs hayvanlarının haczi ise mümkündür. Bu çerçevede evcil hayvan satışı yapan bir petshop, ödememiş olduğu borcundan dolayı alacaklıları, ev ve süs hayvanlarını haczedebilir, muhafaza altına alabilir.

Aşağıdaki çalışmalarımız da ilginizi çekebilir;

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe