Menü Kapat

Tanıkla İspat Sınırı 2022

Tanıkla İspat Sınırı 2022

Tanıkla İspat Sınırı 2022 | İzmir Avukat

27 Kasım 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533) ile vergi, harç ve ceza tutarları için yeniden değerleme oranı 2021 yılı için % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmiştir. Bu orana göre Tanıkla İspat Sınırı 2022 yılı parasa sınırlarında aşağıda gösterildiği şekilde artışa gidilmiştir.

Senede Karşı Tanıkla İspat Sınırı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında senede bağlı her çeşit iddiaya karşı ileri sürülen ve senedin hüküm ve kuvvetini ortadan kaldıracak veya azaltacak nitelikte bulunan hukuki işlemler ikibinbeşyüz Türk Lirasından (2022 yılı için 6.640 TL) az bir miktara ait olsa bile tanıkla ispat olunamaz. (Madde 201) Söz konusu kanun maddesinde yer verilen değer her yıl güncellenmektedir.

201720182019202020212022
2.590 TL2.960 TL3.660 TL4.480 TL4.880 TL6.640 TL

Tanık İle İspat Parasal Sınırının İstisnaları

Aşağıdaki hallerde yukarıda belirtilen sınırlar altında kalınmasına rağmen tanık dinletilebilir.

HMK Madde 203

(1) Aşağıdaki hâllerde tanık dinlenebilir:

  • a) Altsoy ve üstsoy, kardeşler, eşler, kayınbaba, kaynana ile gelin ve damat arasındaki işlemler.
  • b) İşin niteliğine ve tarafların durumlarına göre, senede bağlanmaması teamül olarak yerleşmiş bulunan hukuki işlemler.
  • c) Yangın, deniz kazası, deprem gibi senet alınmasında imkânsızlık veya olağanüstü güçlük bulunan hâllerde yapılan işlemler.
  • ç) Hukuki işlemlerde irade bozukluğu ile aşırı yararlanma iddiaları.
  • d) Hukuki işlemlere ve senetlere karşı üçüncü kişilerin muvazaa iddiaları.
  • e) Bir senedin sahibi elinde beklenmeyen bir olay veya zorlayıcı bir nedenle yahut usulüne göre teslim edilen bir memur elinde veya noterlikte herhangi bir şekilde kaybolduğu kanısını kuvvetlendirecek delil veya emarelerin bulunması hâli.

Hukuki danışmanlık almak için iletişime geçebilirsiniz.

Aşağıdaki çalışmalarımız da ilginizi çekebilir;

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr_TRTürkçe