Menü Kapat

Resen Ne Demek?

Resen Ne Demek?

Resen Ne Demek? | Resen Nedir? | Hukuki Bilgi | İzmir Avukat | Efes Hukuk Bürosu

Resen

(re:sen), Arapça reʾsen

1. zarf, eskimiş Kendi başına, kendiliğinden.

2. zarf, eskimiş Bağımsız olarak, kimseye bağlı olmaksızın:
      “Cumhurbaşkanının resen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine … yargı mercilerine başvurulamaz.” – Anayasa

Türk Dil Kurumu tarafından kendiliğinden olarak tanımlanan resen kavramı, hukuk süreçlerinde de hakimin herhangi bir talep olmaksızın kendi kendine karar vermesi olarak ifade edilebilir. Bir başka ifade ile taleplerin bir talebi olmaksızın hakimin belirli bir konuda inceleme yapması veya bir karar vermesi durumunda hakim burada resen hareket etmiş olacaktır.

Örneğin kökleşmiş Yargıtay kararlarında, taraflar bilirkişi deliline dayanmasa dahi mahkeme tarafından kendiliğinden bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilebileceği belirtilmektedir. Bu kapsamda hakimin resen araştırma yapması, hiçkimsenin talebi olmaksızın kendiliğinden bir araştırma yapması anlamına gelecektir veya savcılık tarafından resen soruşturma başlatılması da, savcılığın üçüncü bir kişi tarafından talep olmaksızın kendiliğinden soruşturma başlatmış olduğu anlamına gelmektedir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Kapsamında Hakimin Resen Yetkileri

HMK Madde 19Yetkinin kesin olduğu davalarda, mahkeme yetkili olup olmadığını, davanın sonuna kadar kendiliğinden araştırmak zorundadır.
HMK Madde 20Görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi durumunda, taraflardan biri süresi içerisinde görevli ve yetkili mahkemeye dosyanın gönderilmesi talebinde bulunmaz ise mahkeme davanın açılmamış sayılmasına resen karar verebilir.
HMK Madde 28Mahkeme duruşmanın veya bir kısmının gizli olarak yapılmasına mahkemece kendiliğinden karar verilebilir.
HMK Madde 33Hâkim, Türk hukukunu kendiliğinden uygular.
HMK Madde 86Yargılama giderlerini karşılayacak teminata, mahkemece kendiliğinden karar verilir.
HMK Madde 115Mahkeme, dava şartlarının mevcut olup olmadığını, davanın her aşamasında kendiliğinden araştırır. 
HMK Madde 166 / 167Mahkeme her aşamada gerekli şartları taşıyan dosyaların ayrılmasına veya birleştirilmesine kendiliğinden karar verebilir.
HMK Madde 169Mahkeme, kendiliğinden veya talep üzerine taraflardan her birinin isticvabına karar verebilir.
HMK Madde 205Hâkim, mahkemeye delil olarak sunulan elektronik imzalı belgenin, güvenli elektronik imza ile oluşturulmuş olup olmadığını kendiliğinden inceler.
HMK Madde 216Mahkeme belge aslının mahkemeye sunulmasını kendiliğinden karar verebilir.
HMK Madde 222Mahkeme, ticari davalarda tarafların ticari defterlerinin ibrazına kendiliğinden karar verebilir.
HMK Madde 223Mahkeme kendiliğinden belgenin resmî tercümesini de isteyebilir.
HMK Madde 266Mahkeme, çözümü hukuk dışında, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde kendiliğinden bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verebilir.
HMK Madde 272Hâkimler hakkındaki yasaklılık sebeplerinden biri, bilirkişi nezdinde gerçekleşmişse, mahkeme, bilirkişiyi görevden alabilir.
HMK Madde 288Hâkim, uyuşmazlık konusu hakkında bizzat duyu organları yardımıyla bulunduğu yerde veya mahkemede inceleme yaparak bilgi sahibi olmak amacıyla keşif yapılmasına karar verebilir. Hâkim gerektiğinde bilirkişi yardımına başvurur. Keşif kararı, mahkemece, sözlü yargılamaya kadar resen alınır.
HMK Madde 293Hâkim, talep üzerine veya resen, kendisinden rapor alınan uzman kişinin davet edilerek dinlenilmesine karar verebilir
HMK Madde 304Hükümdeki yazı ve hesap hataları ile diğer benzeri açık hatalar, mahkemece resen veya taraflardan birinin talebi üzerine düzeltilebilir.
HMK Madde 332Yargılama giderlerine, mahkemece resen hükmedilir.

Hukuki uyuşmazlıklarınıza ilişkin destek almak için tarafımız ile iletişime geçebilirsiniz.

Aşağıdaki çalışmalarımız da ilginizi çekebilir;

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe