Vesting Nedir?

Vesting, esas olarak, başlangıçtaki tarafların, işletmenin hisse sahipliği üzerinde kaybedilemez haklar tahakkuk ettirdiği bir süreçtir. Taraflar arasında kabul edilen şartlar dahilinde, kurucu veya çalışan için taahhüt edilen şirket paylarının ne zaman ve nasıl dağıtılacağı vesting ile belirtilir.