Menü Kapat

Sağlık Sektörü ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)

Sağlık Sektörü ve 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK)

Herkes KVKK’ya uymakla yükümlü!

Sağlık Sektörü & KVKK | Türkiye Cumhuriyeti’nde, Avrupa Birliği Uyum süreci içerisinde, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hazırlanmış ve 2016 yılında yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kanun ile gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunması amaçlanmakta olup; bu kapsamda söz konusu verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilere (özel veya kamu tüzel kişileri ayırılmaksızın) bir takım sınırlandırma ve yükümlülükler getirilmiştir.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler Nelerdir?

 • Sağlık verisi,
 • Cinsel hayata ilişkin veriler,
 • Biyometrik ve genetik veriler,
 • Dernek, vakıf ya da sendika üyeliği bilgisi,
 • Irk, etnik köken,
 • Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler
 • Siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar,
 • Kılık ve kıyafet bilgisi.

İşletmeniz kapsamında, bu özel nitelikli kişisel verilerden herhangi birini ana faaliyetiniz kapsamında işliyorsanız kanun kapsamında sicil kayıt yükümlülüğünüz bulunmaktadır.

Kanunun getirdiği yükümlülükler neler?

 • Aydınlatma yükümlülüğü
 • Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler
 • İlgili Kişiler Tarafından Yapılan Başvuruların cevaplanması ve kurul kararlarının yerine getirilmesi yükümlülüğü
 • Veri sorumluları siciline kaydolma yükümlülüğü
 • Veri İhlal Bildirimi

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi

Bahsedilen Sicil Sistemine Aşağıda Yer Verili Bağlantı Üzerinden Ulaşabilirsiniz. www.verbis.kvkk.gov.tr

Özel Muayeneler, Diş Hekimleri, Eczaneler, Poliklinikler, Laboratuvarlar, Diyetisyenler, Psikologlar

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları

31.03.2021

Son tarih kurum tarafından pandemi sebebi ile 4. defa uzatıldı. Son tarih 31.03.2021

KVKK Kapsamında 2022 Yılı Yaptırımlar

KVKK YAPTIRIMLAR (KVKK MADDE 18)İDARİ PARA CEZASI BEDELİ (KANUN)İDARİ PARA CEZASI BEDELİ 2022
Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler (18/1-a)5.000 – 100.000 TL13.394,33 – 267.886,50 TL
Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler (18/1-b)15.000- 1.000.000 TL40.182,98 – 2.678.865,01 TL
Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler (18/1-c)25.000- 1.000.000 TL53.577,30 – 2.678.865,01 TL
Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler (18/1-d)20.000- 1.000.000 TL66.971,63 – 2.678.865,01 TL
KVKK Yaptırımlar 2022

Sağlık Sektörüne İlişkin Kurul Karar Özetleri

Medula Eczane çıktılarının eczacının eşi tarafından kullanılması hakkında 07/05/2020 Tarihli ve 2020/355 Sayılı Karar 60.000 TL ile idari para cezası uygulanmasına, İl Sağlık Müdürlüğüne yaptığı başvurusunda ilgili kişiye ait Medula eczane çıktılarına yer veren eczacının eşi hakkında ise ilgili kişiye ait verileri ele geçirerek kullanması sebebiyle Türk Ceza Kanununun 136 ncı maddesinde belirtilen “Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçunun oluştuğu kanaatine varıldığından bu kişi hakkında savcılığa ihbaren bildirimde bulunulmasına karar verilmiştir.

Hastanın cep telefonuna açık rızası olmaksızın bir doktor tarafından bilgilendirme/reklam amaçlı mesaj gönderilmesi üzerine hakkında 07/11/2019 Tarihli ve 2019/332 Sayılı Karar ile 50.000-TL idari para cezası uygulanmıştır.

Doktor kontrolünde ilaç kullanan ilgili kişinin, özel nitelikli bu sağlık verisinin ilaçların temin edildiği eczane tarafından üçüncü kişiyle paylaşılması hususunda eczane hakkında 05/12/2018 Tarihli 2018/143 Sayılı Karar ile idari para cezası uygulanmıştır.

Sağlık Bakanlığı Tarafından Yapılan 26 Ocak 2020 Tarihli VERBİS Duyurusu

sağlık sektörü kvkk

VERBİS Hakkında Duyuru

Kamu ve vakıf üniversitesi hastanelerinin, bünyesinde faaliyet göstermekte oldukları üniversitenin kamu hukuku tüzel kişiliği tarafından VERBİS’e yapılacak olan kayıt yükümlülüğü kapsamında değerlendirilmesi; her türlü özel sağlık kuruluşunun ise bünyesinde faaliyet göstermekte olduğu özel hukuk tüzel kişiliği tarafından yapılacak olan kayıt yükümlülüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Muayenehane işleten hekimlerin VERBİS’e kayıt yükümlülükleri ise ilgili hekimler tarafından yerine getirilmelidir.

İlgili Duyuru İçin; https://kisiselveri.saglik.gov.tr/TR,62249/verbis-hakkinda-duyuru.html

Türkiye Eczacı Birliği’ne KVKK Tarafından Verilen 21.12.2019 Tarihli Yanıt

42.A.00/454

27.12.2019

BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Bilindiği gibi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 16 ncı maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır.

Veri Sorumluları Sicili, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) gözetiminde Başkanlık tarafından kamuya açık olarak tutulmaktadır. Bu amaçla oluşturulan ve kısa adı VERBİS olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine, kayıt yükümlülüğü kapsamındaki veri sorumlularınca işlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili bilgi girişi yapılması gerekmektedir.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında, Birliğimizin, Bölge Eczacı Odalarımızın ve eczanesi bulunan meslektaşlarımızın, VERBİS’e kayıt yükümlülüğü bulunmaktadır…

https://www.istanbuleczaciodasi.org.tr/?page=duyurular&anns_ID=7371

Etikletler: kvkk doktor, doktorlar kvkk, doktorlar için kvkk, eczaneler kvkk, doktorların verbis’e kaydı, diş hekimi kvkk, kvkk eczane ceza, verbis doktor, doktorlar verbis’e kayıt olmak zorunda mı, eczane verbis, kvkk avukatı

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

tr_TRTürkçe