Menü Kapat

KVKK İdari Para Cezaları 2023

KVKK İdari Para Cezaları 2023
KVKK İdari Para Cezaları 2023

KVKK İdari Para Cezaları 2023 | İzmir Avukat

İdari Para Cezaları

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında kabahatler kanunu 18. maddesi ile düzenlenmiştir. Kanun yürürlük tarihi olan 2016 senesi için 10.000 (onbin) TL ile 1.000.000 (birmilyon) TL arasında olan idari para cezası bedelleri her yıl yayınlanan yenilenme oranları doğrultusunda artış göstermiştir. Bu kapsamda 18. maddede düzenlenen kabahatler ile 2023 yılı için güncel idari para cezası oranları için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.

KVKK Yaptırımlar (KVKK Madde 18)İdari Para Cezası Bedeli (Kanun) İdari Para Cezası Bedeli 2022 İdari Para Cezası Bedeli 2023
Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler (18/1-a)5.000 – 100.000 TL13.391 – 267.883 TL29.852 – 597.191 TL
Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler (18/1-b)15.000- 1.000.000 TL40.179 – 2.678.863 TL89.571 – 5.971.989 TL
Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler (18/1-c)25.000- 1.000.000 TL 66.965 – 2.678.863 TL 149.285 – 5.971.989 TL
Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler (18/1-ç)20.000- 1.000.000 TL 53.572 – 2.678.863 TL 119.428 – 5.971.989 TL

Ayrıca Kanunun 18. Maddesinde belirtilen kabahatlerin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları bünyesinde işlenmesi hâlinde ise kurulun yapacağı bildirim üzerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görev yapanlar hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılacağı ve sonucu Kurula bildirileceği kanun ile düzenlenmiştir.

18.01.2022 Tarihli Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Duyurusu İle İdari Para Cezası Miktarları Yayınlanmıştır

Kurum tarafından hazırlanan tabloya buradan ulaşabilirsiniz.

Türk Ceza Kanunu Kapsamında Düzenlenen Suçlar

Kişisel verilerin kaydedilmesi

Madde 135- (1) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. (2) Kişisel verinin, kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin olması durumunda birinci fıkra uyarınca verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme

Madde 136- (1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Suçun konusunun, Ceza Muhakemesi Kanununun 236 ncı maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları uyarınca kayda alınan beyan ve görüntüler olması durumunda verilecek ceza bir kat artırılır.

Nitelikli haller

Madde 137- (1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların; a) Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle, b) Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle, İşlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Verileri yok etmeme

Madde 138- (1) Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası verilir(2) Suçun konusunun Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ortadan kaldırılması veya yok edilmesi gereken veri olması hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.

Şikayet

Madde 139- (1) Kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve verileri yok etmeme hariç, bu bölümde yer alan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır.

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması

Madde 140- (1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe