Menü Kapat

2023 İstinaf & Temyiz Sınırı

2023 İstinaf & Temyiz Sınırı
2023 İstinaf & Temyiz Sınırı

2023 İstinaf & Temyiz Sınırı | İzmir Avukat

24 Kasım 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel tebliği (Sıra No:542) ile vergi, harç ve ceza tutarları için yeniden değerleme oranı 2022 yılı için %122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

İlgili yargılama sınırları Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

Bu orana göre 2023 yılı parasa sınırlarında aşağıda gösterildiği şekilde artışa gidilmiştir.

2023 İstinaf & Temyiz Sınırı

İSTİNAF İSTİNAFTEMYİZ TEMYİZ
MahkemeYasal Dayanak & Süre 01.01.2023 Tarihinden İtibarenYasal Dayanak & Süre 01.01.2023 Tarihinden İtibaren
İcra Hukuk Mahkemeleriİcra İflas Kanunu Madde 363 / 10 Gün41.710 – TL’yi aşan uyuşmazlıklar için istinaf kanun yoluna gidilebilir.İcra İflas Kanunu Madde 364 / 2 Hafta238.730 – TL’yi aşan uyuşmazlıklar için temyiz kanun yoluna gidilebilir.
İş Mahkemeleri7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu Madde 7 / 2 Hafta17.830 – TL’yi aşan uyuşmazlıklar için istinaf kanun yoluna gidilebilir.7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu Madde 7 / 2 Hafta238.730 – TL’yi aşan uyuşmazlıklar için temyiz kanun yoluna gidilebilir.
Asliye Hukuk, Aile, Tüketici, Sulh Hukuk ve Kadastro Mahkemeleri6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 341 ve 345 / 2 Hafta 17.830 – TL’yi aşan uyuşmazlıklar için istinaf kanun yoluna gidilebilir. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 361 ve 362 / 2 Hafta238.730 – TL’yi aşan uyuşmazlıklar için temyiz kanun yoluna gidilebilir.
İdare & Vergi Mahkemeleri2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 4520.060- TL aşan uyuşmazlıklar için istinaf kanun yoluna gidilebilir.2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 46581.840 – TL’yi aşan uyuşmazlıklar için temyiz kanun yoluna gidilebilir.
İstinaf ve temyiz edilebilirlik sınırları ve süreleri hükmün verildiği tarihe göre değişmektedir.

2022 İstinaf & Temyiz Sınırı

İSTİNAF İSTİNAFTEMYİZ TEMYİZ
MahkemeYasal Dayanak & Süre 01.01.2022 Tarihinden İtibarenYasal Dayanak & Süre 01.01.2022 Tarihinden İtibaren
İcra Hukuk Mahkemeleriİcra İflas Kanunu Madde 363 / 10 Gün18.710 – TL’yi aşan uyuşmazlıklar için istinaf kanun yoluna gidilebilir.İcra İflas Kanunu Madde 364 / 2 Hafta107.090 – TL’yi aşan uyuşmazlıklar için temyiz kanun yoluna gidilebilir.
İş Mahkemeleri7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu Madde 7 / 2 Hafta8.000 – TL’yi aşan uyuşmazlıklar için istinaf kanun yoluna gidilebilir.7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu Madde 7 / 2 Hafta 107.090 – TL’yi aşan uyuşmazlıklar için temyiz kanun yoluna gidilebilir.
Asliye Hukuk, Aile, Tüketici, Sulh Hukuk ve Kadastro Mahkemeleri6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 341 ve 345 / 2 Hafta 8.000 – TL’yi aşan uyuşmazlıklar için istinaf kanun yoluna gidilebilir. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 361 ve 362 / 2 Hafta 107.090 – TL’yi aşan uyuşmazlıklar için temyiz kanun yoluna gidilebilir.
İstinaf ve temyiz edilebilirlik sınırları ve süreleri hükmün verildiği tarihe göre değişmektedir.

Eski Tarihli Parasal Sınırlar

Yılİstinaf SınırıTemyiz SınırıTemyizde Suruşma Sınırı
01.10.2011- 02.12.20161.500 TL25.000 TL60.000 TL
02.12.2016- 31.12.20163.000 TL40.000 TL60.000 TL
20173.110 TL41.530 TL62.290 TL
20183.560 TL47.530 TL71.300 TL
20194.400 TL58.800 TL88.210 TL
20205.390 TL72.070 TL108.120 TL
20215.880 TL78.630 TL117.960 TL
20228.000 TL107.090 TL160.660 TL

Senede Karşı Tanıkla İspat Yasağı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında senede bağlı her çeşit iddiaya karşı ileri sürülen ve senedin hüküm ve kuvvetini ortadan kaldıracak veya azaltacak nitelikte bulunan hukuki işlemler ikibinbeşyüz Türk Lirasından (2023 yılı için 14.800 TL) az bir miktara ait olsa bile tanıkla ispat olunamaz. (Madde 201) Söz konusu kanun maddesinde yer verilen değer her yıl güncellenmektedir.

2017201820192020202120222023
2.590 TL2.960 TL3.660 TL4.480 TL4.880 TL6.640 TL14.800 TL

Hukuki danışmanlık almak için iletişime geçebilirsiniz.

Aşağıdaki çalışmalarımız da ilginizi çekebilir;

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

1 Comments

  1. Sibel Emil

    1 milyon 200 bin civarında çalışan bu istinaf makemelerinde 3-4 senedir sürünüyor.

    ön mahkeme ve temyiz hesaba girince, basit bir iş davası 10-12 senedir karara bağlanamıyor.

    Ailenin her 2 ferdini hesaba kat. Bu mağdur durumu düzeltemeyen bu iktidara 2.5 milyon mağdur insan artık oy vermez.Boyle geç gelen kararla hukuk adalet olabilirimi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe