Menü Kapat

Karı Koca Habersiz Kefil Olabilir Mi?

Karı Koca Habersiz Kefil Olabilir Mi?
Karı Koca Habersiz Kefil Olabilir Mi?

Karı Koca Habersiz Kefil Olabilir Mi? – Efes Hukuk Bürosu

Ekonomik olarak riskli olarak adlandırılabilecek sözleşmelerde alacaklı taraf sıklıkla kefil gibi güvencelerin de verilmesini isteyebiliyor. Peki bu kefillik nedir? Eşlerin rızası olmadan kişiler kefil olabilir mi? Kısaca özetledik.

Kefil, borçlu ile alacaklı arasında yapılan sözleşmede, borçlunun borcunun gereklerini yerine getirememesi durumunda bu borcu ödeyecek olduğunu belirten 3. Bir kişidir. Türk Borçlar Kanunu ile kefil, her durumda kefalet sözleşmesinde belirtilen azami miktar kadar sorumlu olduğu düzenlenmiştir.

Birçok farklı kefalet türü olmasına karşılık uygulamada sıklıkla adi kefalet ve müteselsil kefalet sözleşmelerini görmekteyiz.

Adi kefalet sözleşmesi kapsamında alacaklı borçludan borcunu yerine getirmesini talep etmeden kefile gidememektedir. Bir başka ifade ile adi kefalette alacaklı ilk olarak borçluya gitmeli, borcunun ödenmemesi halinde kefile başvurmalıdır. Burada borcu borçludan tahsil edemediğini ortaya koyabilmesi önemlidir.

Müteselsil kefalet halinde ise borçluya gitmeden dahi kefile kefilden borcun tahsilinin istenebilir. Ancak, bunun için borçlunun, borcunu yerine getirmede gecikmesi ve bu konuda borçluya yapılan ihtarın sonuçsuz kalması veya açıkça ödeme güçsüzlüğü içinde olması gerekir.’

Türk Borçlar Kanunu kapsamında kefalet düzenlemelerinin geçerli olabilmesi için bir takım şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu koşullar; mevcut ve geçerli bir asıl borcun bulunması, kefalet sözleşmesinin yazılı bir şekilde yapılması ve eşin rızasının alınmasıdır.

Kefalet sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça ve kefilin sorumlu olacağı azamî miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe geçerli olmaz. Kefilin, sorumlu olduğu azamî miktarı, kefalet tarihini ve müteselsil kefil olması durumunda, bu sıfatla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girdiğini kefalet sözleşmesinde kendi el yazısıyla belirtmesi şarttır.

Yine Borçlar Kanunu kapsamında eşlerden biri, mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir. Bu durumun birtakım istisnaları olmakla birlikte, eşlerin yazılı onayı olmadan gerçekleştirilen kefalet sözleşmeleri geçerli olmayacaktır.

Görüleceği üzere yasal mevzuatımız kapsamında mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, karı koca diğerinin yazılı rızasını almadığı sürece kefil olamaz.

Bunlar haricinde aşağıda belirtili hallerde, eşler tarafından verilen kefalet için diğer eşin rızası aranmayacaktır;

  1. Ticaret siciline kayıtlı ticari işletmenin sahibi veya ticaret şirketinin ortak ya da yöneticisi tarafından işletme veya şirketle ilgili olarak verilecek kefaletler,
  2. Mesleki faaliyetleri ile ilgili olarak esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı esnaf veya sanatkârlar tarafından verilecek kefaletler,
  3. 5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi ve Kâr Payı Destekli Fon Kullandırılmasına Dair Kanun kapsamında kullanılacak kredilerde verilecek kefaletler.

Aşağıdaki çalışmalarımız da ilginizi çekebilir;

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe