Menü Kapat

Tebligat Nedir?

Tebligat Nedir?
Tebligat Nedir?

Tebligat Nedir? – İzmir Avukat

Tebligat, resmi kurumlar veya kişiler tarafından, resmi bir işlemle ilgili olarak gönderilen evraktır. Tebliğ etmek kelimesinden yola çıkarak, ‘ulaştırma, iletme’ anlamlarına gelir. Tebligatlar belirli bir süre için geçerlidir.

Bir kişinin bir devlet işi ile ilgili ifadesine, bir konu veya durum hakkında şahitlik etmesine, görgü tanıklığı yapmasına ihtiyaç duyulursa kişiye devlet kanalı ile tebligat göndermek mümkündür. Tebligat, her konu ile ilgili olabilir. Davalar, hacizler, icra takipleri ve ifade alma gibi konularda sıkça kullanılmaktadır. Hangi resmi kurumdan gönderildiği ve ne kadar sürede işlemin yapılması gerektiği tebligat üzerinde belirtilir.

Tebligat Kanunu Madde 10 – Tebligat, tebliğ yapılacak şahsa bilinen en son adresinde yapılır. Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır. Şu kadar ki; kendisine tebliğ yapılacak şahsın müracaatı veya kabulü şartı ile her yerde tebligat yapılması caizdir.

E-tebligat Nedir?

E-Tebligat (elektronik tebligat), tebligatı yapan birim tarafından düzenlenen tebligatın elektronik adreslere tebliğ edilmesini sağlar. Bu tebliğ, fiziki ortamda yapılan tebligat ile aynı işleve sahiptir. E-Tebligat başvurusu yapabilmek için internet üzerinden bir başvuru formu doldurulmalıdır. Hem gerçek kişiler hem de tüzel kişiler, e-Tebligat başvurusu yapabilmektedir. 

Elektronik platformda tebliğ almak zorunda olanlar, 7201 sayılı kanunun 7.maddesinin A bendinde sayılmıştır. Bunlar;

  1. 5018 sayılı kanunun 1,2,3 ve 4 nolu cetvellerinde bulunan kamu idareleri,
  2. İlgili kanunda bahis geçen mahalli idareler,
  3. Özel kanunlar ile kurulmuş diğer kamu kurumları,
  4. KİT’ler bağlı ortaklıklar, müesseseler ve işletmeler,
  5. Sermayesinin yarısından fazla kısmı kamuya ihtisas edilmiş ortaklıklar,
  6. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (barolar vb.),
  7. Özel hukuk tüzel kişileri,
  8. Noterler,
  9. Avukatlar,
  10. Arabulucu ve bilirkişiler vb şeklindedir.

Tebligat Adresi Ne Demektir?

E-Tebligat adresi, PTT tarafından gerçek kişiler için kimlik bilgileri; tüzel kişiler için tabi oldukları sistem bilgileri esas alınarak tek ve benzersiz şekilde oluşturulmaktadır. E-Tebligat adresi, UETS’ye kaydedilen tebligat adresidir ve ücretli değildir.

Tebliğ Nasıl Yapılır?

Tebligatın nasıl yapılacağı, 7201 Sayılı Kanunun 1. ve 2. maddesinde belirtilmiştir. Bu maddelere göre tebliğ, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya yetkili/görevli memurlar tarafından yapılmakta; istisna veya acil durumlarda bizzat memur aracılığıyla da yapılmaktadır.

21/2 Tebligat Nedir?

Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesinde “Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.” ibaresi yer almaktadır. Bu ibareye göre uygulamada 21/2 tebligat olarak bilinen tebligat usulü, muhatabın adres kayıt sistemindeki adresine tebligat yapılması halidir. 21/2 tebligat usulü doğru biçimde uygulanmadığı takdirde usulsüz tebligat hali söz konusu olacaktır. Bu yüzden somut olayda 21/2 tebligat şartlarının irdelenmesi oldukça önemlidir.

Adınıza Çıkarılan Tebligatın Muhtara/İhtiyar Heyeti Üyelerine/Kolluk Kuvvetine Teslim Edilmesi Ne Anlama Gelir?

Muhatabına veya muhatap adına almaya yetkili kişilere teslimi mümkün olmayan tebliğ evrakı adrese haber kağıdı bırakılarak muhtar, ihtiyar heyeti üyeleri veya kolluk kuvvetine teslim edilerek tebligat muhatabına yapılmış sayılır.

Adresinizde Hazır Bulunmadığınız Takdirde Tebligatınız Kimlere Teslim Edilebilir?

Tebligat yapılacak kişi adresinde bulunmaz ise tebliğ o adreste muhatapla aynı konutta oturan kişiye veya muhatabın aynı adreste oturan hizmetçisine de yapılabilir.

Tebligatın Nerede Olduğu Sorgulanabilir Mi?

PTT tebligat sorgulama işlemi PTT’nin resmi sitesinden yapılabileceği gibi e-devlet üzerinden de yapılabilmektedir. İnternet üzerinden barkod girilerek sorgulama yapılabilmesi vatandaşlar açısından da büyük kolaylık sağlamaktadır. Böylelikle kendilerine mahkemeler veya resmi kurumlar aracılığıyla gönderilen belgelerin nerede olduğu barkod numarası yazılarak internet üzerinden sorgulanabilecektir.

Aşağıdaki çalışmalarımız da ilginizi çekebilir;

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe