Menü Kapat

Araç Değer Kaybı Nedir?

Araç Değer Kaybı Nedir?
Araç Değer Kaybı Nedir?

Araç Değer Kaybı Nedir? | İzmir Avukat

Bir trafik kazası meydana geldiğinde, aracın ikinci el piyasasındaki yerini temel alarak kazadan önceki ve kazadan sonraki araç fiyat farkına, araç değer kaybı ismi verilir. Sigorta şirketleri bu kaybın özellikle talep edilmiş olmadığı durumlarda bu zararı karşılamazlar.

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası olan sigortacı, kaza esnasında hatalı olan araç sahibinin sorumluluklarına müteselsilen ortak olmaktadır. Türk Ticaret Kanununun 1409. maddesine göre kusurlu olan tarafın trafik sigortası hasarı ve değer kaybını telafi etmekle yükümlüdür.

Yine Karayolları Trafik Kanununun 85. maddesine göre motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olur. İlgili kanun maddeleri uyarınca; karşı tarafın kusuru ile meydana gelen kazalarda aracın değer kaybını kusurlu araç sahibinden, sürücüsünden ve kusurlu aracın Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası yani Trafik Sigortasından talep edilir. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Poliçesi ile sigortacı, kusurlu araç sahibinin sorumluluğuna müteselsilen ortaktır.

Araç değer kaybını talep etmek için belli başlı şartlar mevcuttur. Bunlar:

  1. İlk olarak değer kaybı talepleri için kaza tarihinden itibaren 2 yıllık zamanaşımı vardır. Yani kaza tarihinden itibaren 2 yıl geçmişse artık değer kaybı tazminatı adı altında bir talepte bulunmak mümkün olmayacaktır. Bu süre Borçlar Kanunu’nun 72. maddesine dayandırılmaktadır.
  2. Kaza tek taraflı olarak yaşanmışsa veya çok taraflı olsa dahi değer kaybına uğrayan aracın sürücüsü %100 kusurluysa, yine değer kaybı tazminatı talep etmek mümkün değildir.
  3. Eğer araç daha önceden aynı yerden hasar almışsa değer kaybı tazminatı talep edilemez. Bu durumda aracın geçmiş tramer kayıtlarına bakmak gereklidir.
  4. Araç yaşının maksimum 36 olması, araç kilometresinin maksimum 160.000 olması ayrıca aracın hurdaya çıkmamış olması da şarttır.

Araç Değer Kaybı Nedir & Nasıl Hesaplanır?

Bu noktada ilk olarak aracın üretildiği tarih önem taşımaktadır. Aracın yaşına göre değerinde düşüş meydana gelmektedir. Bunun yanı sıra daha önce kaza yapıp yapmadığı da son derece önemlidir. Diğer bir önemli husus ise aracın ne kadar kilometre yol yaptığıdır. Kısa zamanda çok yol yapan araçlar aynı süreçte daha düşük kilometreli araçlara göre daha fazla değer kaybı yaşamaktadır. Son olarak aracın trafiğe çıkış tarihi ve pazar değeri de hesaplama sırasında önem taşımaktadır. Daha pahalı araçlar daha büyük değer kaybı yaşamaktadır. Hesaplamaya esas noktaları maddeleştirirsek:

  1. Aracın marka ve modeli
  2. Aracın üretim tarihi
  3. Aracın kaza anındaki kilometresi
  4. Aracını kaza tarihi itibariyle muadillerinin ikinci el piyasasındaki rayiç değeri
  5. Aracın hasar geçmişi
  6. Aracın trafiğe çıkış tarihi

Araç Değer Kaybı Kimden Talep Edilir?

Değer kaybı, karşı tarafın kusuru oranında, karşı tarafın sigortasından, araç malikinden (aracın sahibi), araç sürücüsünden (yani aracı o anda kullanan kişi) istenir. Araçta kaza sonucunda bir değer kaybı oluşmuşsa önce sigortaya başvuru zorunludur. Sigortaya başvuru için gerekli belgeleri toplayıp, bir başvuru formu göndermeniz gerekmektedir. Bu belgeler; trafik kaza tutanağı, ifade tutanağı, varsa görgü tanık tutanakları , araç kaza fotoğrafları, araç ruhsatı ve taleptir. Sigorta şirketi başvurunuza 15 gün içerisinde dönmek zorundadır.

Eğer sigorta şiketinden herhangi bir yanıt almaz veya olumsuz dönüş alırsanız ya da miktara ilişkin anlaşmazlık yaşamanız halinde ise sigorta tahkim komisyonuna başvurulur. Sigorta tahkim komisyonu denilen bu kamu kurumu “Asliye Hukuk Mahkemeleri” yerine karar verebilen, yetkili, kanunlar ile yetkilendirilmiş, resmi ve ciddi bir kuruluştur. Bu kuruluşa bir avukata başvurmak kaydıyla yapacağınız detaylı bir başvuru ile müracaatta bulunarak hakkınızı talep edebilirsiniz Ardından komisyonun sitesinden takip ederek dilekçenizin akabinde verilecek duruşma gününü öğrenebilirsiniz. Ayrıca tüm bu yukarıdakilerden değil de doğrudan ‘Asliye Hukuk Mahkemesine‘ dava açarak da hakkınızı aramanız mümkündür.

Bir kaza meydana geldikten sonra hatası olmayan tarafın kasko sigortası varsa bile kasko sigortası aracın uğramış olduğu değer kaybını karşılamamaktadır. Bu durumda değer kaybı yaşayan aracın sahibi kaza esnasında hatası bulunan tarafın sigorta şirketine karşı dava açmak zorundadır. Ancak burada dava açabilmek için ön şart öncelikle zarar verenin sigorta şirketine zararın tanzimi için başvurulmasıdır. Sigorta şirketine başvurulmadan açılan davalar mahkemelerce dava şartı yokluğundan reddedilmektedir.

Haksız fiilden kaynaklanan değer kaybına ilişkin tazminat davalarında görevli mahkeme, genel hukuk mahkemesi olan asliye hukuk mahkemesidir. Ancak dava sigorta şirketine karşı da açılacaksa görevli mahkeme Türk Ticaret Kanunu’nun 4. maddesi uyarınca Asliye Ticaret Mahkemesi olacaktır. Konuya ilişkin detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Aşağıdaki çalışmalarımız da ilginizi çekebilir;

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe