Menü Kapat

Davanın İhbarı Nedir?

Davanın İhbarı Nedir?

Davanın İhbarı Nedir? | İzmir Avukat

Davanın İhbarı Nedir?

ihbar

(ihba:rı), Arapça iḫbār

1. isim Bildirme, bildirim, haber verme.

2. isim Suçlu saydığı birini veya suç saydığı bir olayı yetkili makama gizlice bildirme, ele verme

Bildirim anlamına gelmekte olan ihbar kelimesi, davanın ihbarı kavramı ile yargılamanın olumsuz sonuçlanması durumunda taraflardan birine rücu edecek 3. kimselere davanın bildirilmesi anlamında kullanılmaktadır. Yasal mevzuatımız çerçevesinde davanın ihbarının yazılı olarak gerçekleştirilmesi bir şekil şartıdır.

Davanın ihbar edilmiş olduğu 3. kişi, aynı şartları taşımakta olan başka 3. kimselere davayı ihbar edebilir.

Davanın İhbarı Yasal Mevzuat

Davanın ihbarı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 61 ve devamında düzenlenmiştir. İlgili maddelere yer vermek gerekir ise;

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
İhbar ve şartları
Madde 61
– (1) Taraflardan biri davayı kaybettiği takdirde, üçüncü kişiye veya üçüncü kişinin kendisine rücu edeceğini düşünüyorsa, tahkikat sonuçlanıncaya kadar davayı üçüncü kişiye ihbar edebilir. (2) Dava kendisine ihbar edilen kişinin de aynı şartlarda bir başkasına ihbarda bulunması mümkündür ve bu şekilde ihbar tevali ettirilebilir.
İhbarın şekli
MADDE 62-
(1) İhbar yazılı olarak yapılır; ihbar sebebinin gerekçeleriyle birlikte açıklanması ve yargılamanın hangi aşamada bulunduğunun belirtilmesi gerekir. (2) Davanın ihbarı sebebiyle yargılama bir başka güne bırakılamaz ve ihbarın tevali etmesi gibi zorunlu olan durumlar dışında süre verilemez.
İhbarda bulunulan kişinin durumu
Madde 63
– (1) Dava kendisine ihbar edilen kişi, davayı kazanmasında hukuki yararı olan taraf yanında davaya katılabilir.

İlgili Yargıtay Kararları

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/8492 E. 2019/6158 K.

İhbar olunan kimse HUMK’un 49. maddesi vd. uyarınca davada davalı sıfatını kazanamayacağı gibi bu kişi aleyhine hüküm de kurulamaz. Yargılama sonunda hüküm sadece davada taraf olanlara yönelik olarak verilebilir. Bu kural uyarınca dava dilekçesinde davalı olarak gösterilmeyen taraf, dava açıldıktan sonra ek bir dilekçe ile davaya dahil edilemeyeceği gibi “mecburi dava arkadaşlığı” dışında ıslah yolu ile dahi taraf değiştirilemez. Ancak, aynı madde hükmüne aykırı olarak ihbar olunan hakkında da hüküm verilmişse ihbar olunan hükmün kendisine ilişkin bölümünü kendi adına temyiz edebilir.” Buna göre aleyhinde davacı tarafından usulen açılmış ve harç verilmiş bir dava olmaması nedeniyle ihbar olunan Eskihisar Otomotiv San. ve Tic. A.Ş davada taraf olmadığı gibi, mahkemece yargılama sonunda ihbar olunan aleyhinde hüküm kurulmadığından hükmü temyiz etmekte hukuki yararı bulunmamaktadır. Bu nedenle dava ihbar olunan Eskihisar Otomotiv San. ve Tic. A.Ş vekilinin temyiz dilekçesinin (isteminin) reddine karar vermek gerekmiştir.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi E. 2016/8353 K. 2017/1304

01/10/2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 Sayılı HMK’nın 61 vd. maddelerinde “Davanın İhbarı ve Davaya Müdahale” üst başlığı altında; davanın ihbarı, asli müdahale ve fer’i müdahale kurumları düzenlenmiştir. Bu düzenleme uyarınca; dava ihbar olunan gerçek veya tüzel kişi, davada taraf sıfatını kazanamaz. Bir davada hüküm, davanın tarafları arasında kurulur. Bu sebeple hükmü temyiz etme (kanun yollarına başvurma) hakkı davada taraf olan kişilere aittir. Kural olarak kendisine dava ihbar olunan davaya katılmadıkça (müdahil olmadıkça) kanun yollarına başvurma hakkı yoktur. Ancak, mahkemece usul ve yasaya aykırı olarak taraf sıfatını almayan dava ihbar olunan kişi hakkında hüküm kurulmuşsa, ihbar olunan hükmün kendisiyle ilgili bölümünü temyiz edebilir.

Konuya ilişkin hukuki danışmanlık almak için uzman ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Aşağıdaki çalışmalarımız da ilginizi çekebilir;

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe