Kredi Kartı Aidatı Ödemek Zorunda Mıyım? Bankalar Sizden Hangi Ücretleri Talep Edebilir?

Bankalar kredi kartından yıllık üyelik ücreti alabilir mi? 3 Ekim 2014 tarihinde yürürlüğe giren Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında bankalar, kredi kartına ilişkin imzaladığınız sözleşmede yıllık üyelik ücreti alınabileceğinin belirtilmesi ve söz konusu ücretin kartınıza yansıtılmasından en az bir ay önce hesap özetiniz ile bildirilmesi…

Müşteri Hizmetleri Süresi 65 Saniyeyi Geçmemeli!

2020/İK-THD/108 Karar Numaralı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun aşağıda yer verilen kararı kapsamında, müşteri hizmetlerine yapılan çağrılarda ana meniye bağlanma süresinin 45 saniye veya daha az, alt menü süresi ise 20 saniye veya daha az olması gerektiğine karar verilmiştir. Karar kapsamında ilgili aykırılıkların düzeltilmesi hususunda karara konu şirketler uyarılmıştır. Karar kapsamında müşteri hizmetleri bağlantı süresi 65 saniyeyi geçmemeli…

Tüketici Hakem Heyeti’ne Başvuru Nasıl Yapılır? Tüketici Hakları

Tüketici Hakem Heyetleri 6502 Satılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak ve tüketici hakları ı korumak amacıyla il merkezlerinde ve yeterlilik şartları yönetmelikle belirlenen ilçe merkezlerinde kurulmuştur.

Hakem Heyeti 2021 Parasal Sınır Arttırıldı

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında her yıl açıklanan parasal sınırların altında kalan uyuşmazlıklara ilişkin öncelikle Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru zorunluluğu söz konusudur. Bu bedellerin altında kalan oranlara ilişkin olarak doğrudan Tüketici Mahkemesi’ne başvurulması durumunda mahkemenin tüketicinin aleyhine karar verecektir.

Satın Alınan Malın Ayıplı Olması Halinde Tüketici Hangi Haklara Sahip? | Ayıplı Mal Durumunda Haklar

Tüketicilerin sahip olduğu haklar ile satıcıların yükümlülükleri ağırlıklı olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenmiştir. Kanunun Seçimlik Haklar başlıklı 11. Maddesinde ürünün ayıplı olması durumunda tüketicinin kullanabileceği seçimlik hakları sayılmıştır. Satın alınan malın ayıplı olması durumunda Tüketici;…