Menü Kapat

Gizli Ayıpta Zamanaşımı

Gizli Ayıpta Zamanaşımı
Gizli Ayıpta Zamanaşımı

Gizli Ayıpta Zamanaşımı | Gizli Ayıp ve Zamanaşımı | Av. Mustafa Yolcu

Gizli Ayıp Nedir?

6502 Sayıl Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan mal olarak tanımlanmıştır.

6502 sayılı TKHK (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun) kapsamında ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan; satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı olarak kabul edilmektedir. (Madde 8)

Gizli ayıp ise ürünün basit bir inceleme neticesinde anlaşılmayacak mahiyette olan eksiklik veya uygunsuzluklar olarak ifade edilebilir. “Durumun gerekli kıldığı, muayene ile anlaşılamayan ayıplar, gizli ayıptır. Alıcı gizli ayıpları araştırmakla yükümlü değildir. Fakat onları meydana çıkar çıkmaz hemen ihbar etmelidir” (YAVUZ, Nihat: Ayıplı İfa, Ankara 2010, 2. Baskı, sh. 107). 

Gizli Ayıbı İhbar Yükümlülüğü

6502 Sayılı TKHK kapsamında ayıbı ihbara ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiş olup; bu kanun kapsamında yer alan düzenlemeler tüketici işlemleri kapsamında geçerlidir. Tüketici ilişkisi dışında kalan süreçlerde Türk Borçlar Kanununda yer alan düzenlemeler geçerli olup; gizli ayıbı derhal ihbar yükümlülüğü söz konusudur.

Gizli Ayıpta Zamanaşımı

Genel SüreTüketici ilişkisi kapsamında ortaya çıkan ayıba ilişkin zamanaşımı, taraflarca daha uzun bir sürenin belirlenmemesi durumunda 2 (iki) yıl olarak belirlenmiştir.
Konut veya Tatil Amaçlı TaşınmazlardaZamanaşımı süresi konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda ise taşınmazın teslim tarihinden itibaren beş yıldır.
İkinci El Satışlarİkinci el satışlarda satıcının ayıplı maldan sorumluluğu bir yıldan, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda ise üç yıldan az olamaz.
Ağır Kusur veya Hile Var iseAyıp, ağır kusur ya da hile ile gizlenmişse zamanaşımı hükümleri uygulanmaz.
6502 Sayılı TKHK kapsamında Ayıba İlişkin Zamanaşımı

Eski tüketici kanunun aksine 6502 sayılı TKHK kapsamında gizli ve açık ayıba ilişkin bir ayrım gözetilmeksizin 2 (iki) yıllık bir zamanaşımı süresi öngörülmüştür.

Detaylı bilgi veya sorularınız için bizim ile iletişim‘e geçebilirsiniz.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) kapsamında hazırlamış olduğumuz diğer yazılarımız için;

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe