Menü Kapat

Derdest Ne Demek?

Derdest Ne Demek?

Derdest Ne Demek | Hukuki Bilgi | İzmir Avukat | İzmir Hukuk Bürosu | İzmir Hukuk Büroları | Efes Hukuk Bürosu

Hukuki lugatında sıkça karşılaşabilecek olduğunuz bir kavram “derdest“. Peki, ne anlama gelmektedir? Bir davanın derdest olması ne anlama gelir?

Türk Dil Kurumu’na Göre Derdest Ne Demektir?

Derdest Ne Demek

Farsça

1. isim, eskimiş Yakalama, tutma, ele geçirme.

2. sıfat, hukuk Görülmekte olan

Mevzuatımız Kapsamında

Hukuk kapsamında kullanılmakta olan derdestlik bir davanın halen görülmekte olması yani bir başka değiş ile devam ediyor olması anlamına gelmektedir. Bir dava hakkında kesin hüküm verilinceye kadar o dava derdest durumdadır. Başka bir anlatımla bir davanın derdest olması o dava hakkında henüz kesin hüküm verilmemiş olması anlamına gelmektedir.  

Dosyanın Derdest Olması Ne Demek?

Dava dosyasının derdest olması dosyanın daha önceden açılmış ve halen görülmeye devam etmekte olduğu anlamına gelmektedir.

Dava Dosyası Ne Kadar Süre İle Derdest Kalır?

Derdestlik, dava dosyası kapanana kadar devam etmekte olup; dava dosyasının herhangi bir sebep ile işlemden kaldırılması tarihinden 3 ay süre ile de devam edecektir. Bu süre hak düşürücü nitelikte olmakla birlikte bu hükümler, davanın açılmamış sayılmasını gerektiren şartların salt doğumu ile kendiliğinden ortadan kalkar ve dava derdest olmaktan çıkar.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Kapsamında İlgili Yasal Düzenlemeler

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) kapsamında bir davanın açılabilmesi için gereken dava şartları arasında aynı davanın daha önce açılmamış ve halen görülmekte olmaması sayılmış olup; burada açıklanan kavram davanın derdest olmaması olarak da özetlenebilir. Özetle bir dava şartı olarak ifade edilebilir.

Madde 114- (1) Dava şartları şunlardır: …ı) Aynı davanın, daha önceden açılmış ve hâlen görülmekte olmaması.

Madde 115- (1) Mahkeme, dava şartlarının mevcut olup olmadığını, davanın her aşamasında kendiliğinden araştırır. Taraflar da dava şartı noksanlığını her zaman ileri sürebilirler. (2) Mahkeme, dava şartı noksanlığını tespit ederse davanın usulden reddine karar verir. Ancak, dava şartı noksanlığının giderilmesi mümkün ise bunun tamamlanması için kesin süre verir. Bu süre içinde dava şartı noksanlığı giderilmemişse davayı dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddeder. (3) Dava şartı noksanlığı, mahkemece, davanın esasına girilmesinden önce fark edilmemiş, taraflarca ileri sürülmemiş ve fakat hüküm anında bu noksanlık giderilmişse, başlangıçtaki dava şartı noksanlığından ötürü, dava usulden reddedilemez.

İçtihat

Davalı esas cevap süresi içerisinde; Ankara 6 Tüketici Mahkemesinin 2005/2368 esas sayılı dosyasında aynı davanın açıldığını ve davanın devam ettiğini belirterek derdestlik itirazında bulunmuştur. Bir davanın derdest olması demek, davanın görülmekte olmasıdır. Derdest ( görülmekte) olan dava yeniden açılmaz. HUMK’nun 187/4 ve 194 maddelerine göre derdestlik itirazının şartları şunlardır.

1. Aynı davanın iki kere açılmış olması, 2. Birinci davanın görülmekte ( derdest ) olması, 3. Birinci dava ile ikinci davanın aynı dava olması,

Somut olayda da aynı hukuki sebepten kaynaklanan tarafları aynı olan davanın iki mahkemede görülmekte olduğu açıktır. Birinci dava derdesttir. Mahkememizde açılan ve 6 Tüketici Mahkemesine açılan davanın tarafları, konusu ve dava sebebinin aynı olduğu ve davalının süresinde derdestlik itirazında bulunduğu anlaşıldığından HUMK nun 194 maddesi dikkate alınarak davanın açılmamış sayılmasına karar vermek gerekmiştir.

Ankara 4.Tüketici Mahkemesi Esas No: 2005/2395 Karar No: 2006/473

Detaylı bilgi veya sorularınız için bizim ile iletişim‘e geçebilirsiniz.

Aşağıdaki çalışmalarımız da ilginizi çekebilir;

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe