Menü Kapat

Müşterek Ne Demek?

Müşterek Ne Demek?

müşterek

Arapça

1. sıfat Ortak

2. sıfat Birlikte

3. sıfat Ortaklaşa, el birliğiyle yapılan veya hazırlanan:

Müşterek Mülkiyet Nedir?

Kelime anlamı olarak ortak, brilikte gibi anlamlara gelmekte olan müşterek kavramı hukukumuzda izale-i şuyu veya mirasçılık süreçlerinde paylı mülkiyet anlamına gelecek şekilde sıklıkla kullanılmaktadır. Paylı mülkiyet, ortakların mülkiyet hakkının belirli bir oranlara bölünmesi olarak özetlenebilir.

Müşterek Hesap Nedir?

Son yıllarda gittikçe yaygınlaşan müşterek hesap ise, birden fazla kişinin hesabı kontrol etme yetkisi olan banka hesaplarıdır. Taraflar arasında önceden başka bir durum kararlaştırılmamış ise bu hesapda yer alan meblağın boşanma halinde genllikle taraflarca eşit oranda paylaştırılmaları gerekmektedir.

YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2016/1978 K. 2017/3536

Bankacılıkta, birden çok kişinin birlikte açtırdığı ve anlaşmaya göre her birinin veya birlikte para çekme yetkisinin bulunduğu hesaplar müşterek hesaplardır. Hesap sahiplerinden her birinin tek başına dilediği miktarda para çekme yetkisi tanınmış ve bankanın bu yüzden sorumluluğunun doğmayacağı kabul edilmiş ise, ortada teselsüllü müşterek hesap var demektir. Uygulamada hesap cüzdanına ve hesap kartonuna hesabın teselsüllü olduğu yolunda kayıt yazılması yeterli görülmektedir. BK’nun madde 148 (6098 s.TBK.m.169) gereğince hesap sahipleri bankaya karşı müteselsil alacaklı durumundadır. Ortak hesapların diğer bir türü de, hesap sahiplerinin birlikte imzaları ile para çekmeye yetkili oldukları hesaplardır. Böyle bir hesap tarzında alacaklılar tasarruf yetkilerini sınırlamış olurlar. Ortak hesap bir tasarruf kaydını içermiyorsa ve hesap açtıranlar, hesaptaki parada tasarruf yetkisini birlikte veya münferiden kullanacaklarını belirtmeden hesap açtırmışlar ise, bu durumda bölünebilir hesaptan söz edilir ve somut olayın özelliklerine göre hesap sahiplerinin eşit oranda pay sahibi olduklarının kabulü gerekir (Prof. Dr. Haluk Tandoğan, Müştereken Hesaplar- Ankara 1959, sh 6-7 ve Prof. Dr. Ünal Tekinalp, Banka Hukuku’nun Esasları, İstanbul 1988 Sh. 330-331 ).

Müşterek hesap açılırken bankaya aksine bir anlaşma sunulmamışsa, bankadaki ortak hesabın, aktif teselsüllü müşterek hesap olduğu kabul edilmektedir. Hesaptaki paylar, aksi iddia edilip kanıtlanmadıkça birbirine eşittir. Mevduat hesabı birden fazla kişiye ait ise, mudilerden birinin ölümü halinde, aksine sözleşme yoksa hesaptaki paralar eşit paylara bölünecek ve hayatta kalan mudiye kendi payı ödenebilecektir. (HGK,12.07.2006 tarih 2006/3-517/525E.-K.)

Somut uyuşmazlık incelendiğinde Mahkemece, tarafların merkez bankası müşterek hesaptaki parası yönünden yazılı şekilde hüküm tesis edilmiş ise de bu görüşe katılmak mümkün değildir. Hesaba dair evraklar incelendiğinde, evlilik birliği içinde tarafların serbest iradeleri ile “müşterek” hesap olarak açıldığı anlaşılmaktadır.

Mahkemece, anılan hesabın ortak olduğu ve her bir eşin payı belirtilmediğinden yarı oranda tarafların ortak olduğununun kabulüyle hesaptaki döviz cinsi paranın yarısının davacıya aidiyetinin tespitine dair karar ile yetinilmesi gerekirken yazılı şekilde hesaptaki dövizin dava tarihindeki kur karşılığı Türk Lirası para hesaplanıp bunun yarısının davalıdan tahsiline karar verilmesi temyiz eden davacının aleyhine durum oluşturduğundan hatalı olup bozmayı gerekmiştir.

Hukuki danışmanlık almak için uzman ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Aşağıdaki çalışmalarımız da ilginizi çekebilir;

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe