Menü Kapat

Usulsüz Tebligat Nedir?

Usulsüz Tebligat Nedir
Usulsüz Tebligat Nedir?

Usulsüz Tebligat Nedir? | İzmir Hukuk Bürosu

Usulsüz tebligat, Tebligat Kanunu‘nun 32. ve yönetmeliğin 52. maddesi ile düzenlenmiştir. İlgili hükümlere göre tebliğ, usulüne aykırı yapılmış bile olsa muhatap herhangi bir şekilde tebliği öğrenmişse tebliğ geçerli olacaktır. Ancak muhatap usulsüz tebliğden hiç haberdar olmazsa tebligat yapılmamış sayılacaktır. Ayrıntılı inceleyecek olursak; 

İcra hukukunda tebliği gereken işlemlerden bazıları tebliğ edilmedikçe veya usulüne uygun olarak yapılmadıkça tamamlanmış sayılmaz. Bu nedenle, tamamlanması tebliğe bağlı işlemler tamamlanmadıkça kendisine bağlı sonuçları doğurmaz. İlgili kanunlarda belirtilen usullere uyulmadan yapılan tebliğ işlemi, usulsüz tebligattır. 

Örneğin;

  • Tüzel kişinin yetkili olmayan temsilcisine, 
  • Husumet ilişkisi içinde olanlara,
  • Birlikte oturmayan aile ferdine, 
  • Dış görünüşe göre 15 yaşından küçük olanlara,
  • Vekil varken asile yapılan tebligatlar,
  • Tebliğ imkansızlığında kapıya yapıştırma işleminin yapılmaması ve tebliğ evrakının muhtar veya zabıtaya değil komşuya verilmesi gibi hallerde usulsüz tebligattan söz edilir.

Tebligat Kanunu M. 16’ya göre Kendisine tebliğ yapılacak şahıs adresinde bulunmazsa tebliğ kendisi ile aynı konutta oturan kişilere veya hizmetçilerinden birine yapılır.

Ancak bu tebligatın usulüne uygun olabilmesi için tebliğ yapılacak kişinin o anda adreste bulunmadığının tespiti ve zarfa yazılması gerekir. Sadece «aynı konutta oturan eşine tebliğ edildi» denilmesi usulsüzdür. ( 12. HD.22.09.2016 E. 2016/23356, K.2016/19462)

Tüzel kişilerde ise; Tebligat zarfına temsilcinin olmadığı, evrak memurunun bulunmadığı mutlaka yazılmalıdır. Bu husus belirtilmeden doğrudan «daimi işçisine tebliğ edildi» ibaresi yazılması usulsüzdür. Tebligat yapılacak adres geçici olarak kapalı ise ve adres ticaret sicil adresi ise muhtara tebliğ edilir. Tebligat yapılacak adres kalıcı olarak kapalı ise merciye iade edilir. TK M. 35’e göre tebligat yolu izlenir.

USULSÜZ TEBLİGAT ŞİKAYETİ 

TK Madde 32 – Tebliğ usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatabı tebliğe muttali olmuş ise muteber sayılır. Muhatabın beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi addolunur.

Takipten haberdar olduğumuz (dosyaya vekalet sunma, işlem yapma vs.) anda artık tebligat geçerli sayılacağından bu tarihten itibaren 7 gün içerisinde icra hukuk mahkemesine şikayette bulunmak gerekir.

Şikayet dilekçemizin netice-i talep kısmında, tebliğ tarihinin muttali olunan tarih olarak kabul edilmesine ve yapıldı ise itirazın kabulü ile takibin durdurulmasına karar verilmesi istenir. Dilekçede karşı taraf borçlu gösterilir.

  • Önemli bir husus: Usulsüz tebligat bildirimi ile birlikte borca da itiraz edilmek istenirse, icra mahkemesinin kararı beklenmeksizin, tebliğe muttali olunduğu anda yani öğrenme tarihimizden itibaren yasal süresi içinde borca itiraz edilmelidir. Uygulamada usulsüz tebligat şikayetinden bulunurken söz konusu borca itiraz edilmemesi hak kayıplarına sebebiyet vermektedir. Bu itibarla icra dosyalarının bir avukatla takibi elzemdir.

Son olarak belirtmek gerekir ki, tebligat kanununa göre usulsüz bir tebligattan borçlunun haberdar olması durumunda tebligatın geçerli olduğundan yukarıda da bahsetmiştik. Bu itibarla, “ Tebligat usulsüz olsa bile borçlu vekili uyaptan vekaletname sunmuş ise,  vekaletnamenin icra dairesince onaylandığı tarihte borçlu vekili ıttıla etmiş  sayılır.” 

İlgili karar: Yargıtay 12 HD. 2019/11629 E.,2020/3376 K

Konuya ilişkin uzman ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Aşağıdaki çalışmalarımız da ilginizi çekebilir;

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe