Menü Kapat

Yabancı Eşten Boşanma

Yabancı Eşten Boşanma
Yabancı Eşten Boşanma

Yabancı Eşten Boşanma – İzmir Avukat

Yabancı uyruklu eşten boşanma yurtdışında veya Türkiye’de gerçekleştirilebilir. Yabancı uyruklu eşten yurtdışında boşanacak olan kişilerin, boşanmanın kesinleşmesinden sonra kararın Türkiye’de de geçerli olabilmesi için tanıma ve tenfiz davası açmaları gerekir.

Yabancılarda evlilik ve boşanma ile ilgili hükümler Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatında düzenlenmiştir. Eşlerden birinin veya ikisinin de yabancı olmasına göre açılacak dava farklılık arz eder. Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı 13. maddeye göre, evlenme ehliyeti ve şartları, taraflardan her birinin evlenme anındaki milli hukukuna tabidir. Evliliğin genel hükümleri, eşlerin müşterek milli hukukuna tabidir. Tarafların ayrı vatandaşlıkta olmaları halinde müşterek mutad mesken hukuku, bulunmadığı takdirde Türk hukuku uygulanır.

Açılacak olan boşanma davasının türüne, dava sürecinin avukat aracılığıyla yürütülüp yürütülmediğine göre boşanma davasının süresi farklılık göstermektedir. Özellikle anlaşmalı veya çekişmeli olması ve avukat aracılığıyla olup olmadığı süreler önemli ölçüde kısalıp uzayabilecektir. Bu nedenle sürenin kısalması, işleyişi ve hak kayıplarının meydana gelmemesi için avukat aracılığıyla yapılması daha yararlı olacaktır. Yabancı ülke mahkemesi tarafından verilen boşanma kararının Türkiye’de geçerli olabilmesi tanıma ve tenfiz işlemlerinin gerçekleşmesine bağlıdır. Tanıma ve tenfiz olmadan boşanma Türkiye’de direkt olarak geçerli olamayacaktır. Tanıma ve tenfiz gerçekleşmezse tarafların Türkiye’deki evliliği devam eder dolayısıyla yabancı mahkeme kararı geçerli olmayarak Türkiye’de hüküm ve sonuç doğurmaz.

Yabancı Uyruklu Eşlere karşı başlatılacak boşanma davası   önemli teknik ve hukuki sorunları beraberinde getirmektedir. Yabancı uyruklu bir kişiyle evli olan Türk vatandaşları özellikle yabancı uyruklu eşlerinden boşanmak istediklerinde ciddi, yıpratıcı ve zaman kaybettirici teknik ve hukuki sorunlar ile karşılaşabilmektedirler. Yabancı uyruklu kişi ile evli olan bir Türk vatandaşının ilk karşılaştığı sorun, yabancı uyruklu eşin habersiz olarak evi terk ederek ülkesine geri dünmüş olması ve adresinin bilinmiyor olmasıdır. Yabancı uyruklu eşin adresinin bilinmiyor olması ve eşin yabacı uyruklu olması nedeniyle yurt dışına tebligat yapılmak zorunda kalınması gibi teknik ve hukuki sorunlar nedeniyle boşanma davası uzayabilmektedir. Bu sebeplerle, boşanma işlemleri için özellikle yabancı uyruklu bireyden boşanmada bir avukatla görüşülerek işlem yapılması taraflar için yararlı olacaktır.

 Yukarıda açıkladığımız üzere eşlerden birinin hatta her ikisinin de yabancı olması ihtimalinde dahi Türk hukukunun uygulanması mümkündür. Bu durumunda bizim kanunumuzda yer alan sebeplere dayanarak boşanma istenebilecektir.


‘’… Taraflar İngiliz vatandaşı olduklarına göre boşanma ve ayrılık sebepleri ve hükümlerinde yetkili hukuk müşterek milli hukukları olan İngiliz hukukudur. O halde; taraflar arasındaki uyuşmazlığın çözümünde İngiliz hukuku uygulanması gerekirken mahkemece, tarafların Türk hukukunu uygulanmasını talep ettikleri gerekçesiyle Türk hukukunun uygulanarak hüküm tesis edilmesi doğru değildir. Hükmün bu sebeple bozulmasına karar vermek gerekmiştir. ‘’ Y. 2. HD., 2019/4761 E., 2019/10295 K.

‘’… Taraflar dava tarihi itibariyle Alman vatandaşı olup, uyuşmazlığın çözümünde Alman hukukunun uygulanmasında isabetsizlik bulunmamaktadır. Olayları açıklamak taraflara, hukuki nitelendirme ise hakime aittir (HMK m. 33). Her iki tarafın davasının da Türk Medeni Kanununun 166/1. maddesine dayalı evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanmaya ilişkin olduğu anlaşılmaktadır. Dosya içinde bulunan Alman Medeni Kanununun Türkçeye çevirisinden 1565. maddenin Türk Medeni Kanunundaki 166/1. maddesindeki evlilik birliğinin sarsılması sebebine dayalı boşanma sebebine denk geldiği anlaşılmaktadır. Bu durumda Alman Medeni Kanununun 1565. maddesine dayalı olarak delillerin değerlendirilerek olumlu ya da olumsuz bir karar vermek gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir. ‘’ Y.2 .HD., 2016/7438 E., 2016/11110 K

Benzer ilginizi çekebilecek yazılarımız;

İzmir Boşanma Avukatı

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe