Menü Kapat

Darp Raporu Nedir? Nasıl Alınır?

Darp Raporu Nedir? Nasıl Alınır?
Darp Raporu Nedir? Nasıl Alınır?

Darp Raporu Nedir? İzmir Avukat

Darp Nedir?

Darp vurma, çarpma, dövme şeklinde anlamlara gelmektedir. Ceza hukukunda ise birinin vücut dokunulmazlığına karşı gerçekleştirilen darp eylemi, ceza hukukunda kasten yaralama olarak tanımlanmıştır. Türk Ceza Kanunu m. 86 hükmü, kasten yaralama suçunu düzenlemiştir. Bu maddenin birinci fıkra hükmüne göre, kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır denilmektedir.

İkinci fıkra hükmüne göre ise, kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

Maddenin üçüncü fıkra hükmü uyarınca, kasten yaralama suçunun; üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle veya silahla işlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek cezanın yarı oranında artırılacağına hükmedilmiştir. Basit yaralama şikayete tabi bir suç iken, nitelikli yaralama şikayete tabi bir suç değildir.

Darp Raporu Nedir?

Vücutta gerçekleşen yaralamanın türünü ve derecesini gösteren, yargılama esnasında delil niteliği olan, hastaneden alınan rapora darp raporu denir. Darp raporu sayesinde gerçekleşen darbın izleri tespit edilmeye çalışılır. Darp izleri varsa bu yaralanmanın niteliği belirlenir. Darp fiilinin kişide bıraktığı etki de raporda yer alır, ayrıntılı açıklama yapılır.

Darp Raporu Nasıl Alınır?

Darba uğrayan kişi ilk olarak en yakın merkezde bulunan kolluk kuvvetlerine gitmesi gerekmektedir. Bu gittiği merkezde darp edildiğini açıkça belirterek polis, jandarma vs. eşliğinde en yakın hastaneye sevki gerçekleşir. Hastanede kişi rapor için muayeneye tabi tutulur.  Polis ya da jandarma karakoluna başvurmadan direkt herhangi bir özel hastane veya devlet hastanesine başvuru yapmak da darp raporu alınması için yeterli olarak görülebilir. Mağdur olduğunu iddia eden kişi, darp edildiğini muayeneyi yapacak olan hekime ancak yaşadığı durumu belirtmesi gerekir. Belirtmesinden sonra ise hekim hastanede görevli olan polise durumu iletir.

Darp ile karşı karşıya kaldıysanız polise gitmeden de hastanelerin acil bölümüne başvurabilirsiniz. Böylece sizi muayene eden doktora yaşadıklarınızı anlatarak darp raporu alabilir ve hastane polisine sizi darp eden kişi ile ilgili şikayetinizi iletebilirsiniz. Burada önce hastaneye gitmek veya polise başvurmak konusunda tereddüt etmeye gerek yoktur.  Önemli olan bir an önce size en yakın olan iki seçenekten birine başvurmaktır.

Darp Raporu Kaç Gün İçinde Alınmalıdır?

Darp raporu almak için belirli bir süreden bahsedilmez. Ancak yeni oluşmuş darp ile arasından zaman geçmiş bulunan darbın etkilerini görebilmek aynı şekilde meydana gelmez. Hem de bu sebepten ötürü kanıtlanma aşamasında da zorluklar yaşanabilir. İspatının zorlaşmaması ve haklılığınızı tam olarak gösterebilmek için tavsiye edilen aradan fazla vakit geçmeden darp raporunu alınmasıdır. Zira kasten yaralama, kasten yaralamaya bağlı tazminat davası gibi bazı durumlarda alınan darp raporunun süresi zamanaşımı gibi süreç içerisine girebilir. Bu süreç içerisine girilirse de raporun etkisinden bahsedebilmek mümkün olmaz. Bu sebeple olabildiğince hızlı davranılması gerekir. Darp raporunuzu aldıktan sonra karşı tarafa dava açma talebiniz bulunursa eğer vakit kaybetmeden hızlıca bir avukata danışmanız fayda sağlayacaktır.

Darp Raporunun Delil Niteliği

CMK 217/2 kapsamında, bir suçun kanuna uygun olarak elde edilmiş her türlü delille ispat edilmesi mümkündür. (1) Hâkim, kararını ancak duruşmaya getirilmiş ve huzurunda tartışılmış delillere dayandırabilir. Bu deliller hâkimin vicdan kanaatiyle serbestçe takdir edilir. (2) Yüklenen suç, hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş her türlü delille ispat edilebilir.

CMK 223 (2) Kapsamında beraat kararı; Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması, yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması hallerinde verilir.

Darp raporu ceza yargılamasında tek başına delil olarak kullanılmaz. Mahkemeye verilen ifadelerin tutarlılığının da incelenerek, olayın oluşu hakkında bilgilerin ışığında hüküm kurulur. Sadece darp raporu değil yanında avukat desteğini de almasıyla davada kazanma süreci netleşir.

İlgili Kararlar:

‘’….Kasten yaralama suçunda ‘teşhis’ önemli bir delildir. Mağdurun soruşturma sırasındaki iddialarını doğrulayan “sağ uyluk üst dış yüzde 1 cm genişliğinde ve 2 cm derinlikte kesici alet yaralanması” olduğuna dair adli tıp raporu ile 21.09.2006 tarihli “mağdurun sanığı teşhis ettiğine ilişkin yüzyüze teşhis tutanağına” neden itibar edilmediği kararda tartışılmaksızın ve mağdur ile sanık arasında olay öncesine dayanan husumet bulunup bulunmadığı araştırılmaksızın mağdurun iddiasından başkaca delil bulunmadığından bahisle yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle sanığın yazılı şekilde beraatine karar verilmesi…’’ (Yargıtay 2.Ceza Dairesi Genel Kurulu Esas No:2009/29586 Karar No:2010/34527 sayılı içtihadı.)

‘’ …..Kasten yaralama suçundan sanık …’ın beraatine ilişkin, Çine (Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesince verilen 04.06.2009 gün ve 87-383 sayılı hükmün katılan vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Ceza Dairesince 26.02.2013 gün ve 2438-7601 sayı ile; …Müşteki ve tanık anlatımı, beyanları ile uyumlu doktor raporu karşısında, sanığın üzerine atılı suçla ilgili delillerin takdir ve değerlendirilmesinde hataya düşülerek mahkûmiyeti yerine yazılı şekilde beraatine karar verilmesi…” isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmiştir…’’ ( Yargıtay Ceza Genel Kurulu  Esas No: 2017/35, Karar No: 2017/210 Karar Tarihi: 04.04.2017)

İlginizi çekebilecek diğer çalışmalarımız;

İzmir Ceza Avukatı

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe