Menü Kapat

Uzlaştırmacılığa Tabi Suçlar

Uzlaştırmacılığa Tabi Suçlar

Uzlaştırmacılığa Tabi Suçlar | İzmir Avukat | İzmir Hukuk Bürosu | Uzlaştırmacılığa Hangi Suçlar Tabi? | Uzlaştırmacılık Kapsamında Olan Suçlar Nelerdir?

İçindekiler,

Türk Ceza Kanunu‘nda Uzlaştırmacılığa Tabi Suçlar

SIRA NOSUÇUN ADIMADDE/FIKRAŞİKAYETE TABİ MİKANUNDA ÖNGÖRÜLEN CEZA MİKTARI
1Kasten yaralama86/1HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
2Kasten yaralama86/2EvetDört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
3Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi88
4Taksirle yaralama89/1EvetÜçaydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
5Taksirle yaralama89/2Evet (bilinçli taksir halinde hayır)Birinci fıkraya göre belirlenen cezanın, yarı oranında artırılması
6Taksirle yaralama89/3Evet(bilinçli taksir halinde hayırBirinci fıkraya göre belirlenen cezanın bir kat artırılması
7Taksirle yaralama89/4Evet(bilinçli taksir halinde hayırAltı aydan üç yıla kadar hapis cezası
8Tehdit106/1. ikinci cümleEvetAltı ayakadarhapisveya adlî paracezası
9Tehdit106/1 birinci cümleHayırAltı aydan iki yıla kadar hapis cezası
10Konut dokunulmazlığının ihlali116/1EvetAltı aydan iki yılakadar hapis cezası
11Konut dokunulmazlığının ihlali116/2EvetAltı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
12Konut dokunulmazlığının ihlali116/4HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
13İş ve çalışma hürriyetinin ihlali117/1, 119/1-cEvetAltı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası
14Kişilerin huzur ve sükununu bozma123/1EvetÜç aydan bir yıla kadar hapis cezası
15Hakaret125/1EvetÜçaydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası
16Hakaret125/2EvetÜçaydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası
17Hakaret125/3-b, 3-cEvetAlt sınırı bir yıl hapis cezası
18Kişinin hatırasına hakaret130/1EvetÜçaydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası
19Kişinin hatırasına hakaret130/2EvetÜç aydan iki yıla kadar hapis cezası
20Haberleşmenin gizliliğini ihlal132/1EvetBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
21Haberleşmenin gizliliğini ihlal132/2Evetİki yıldan beşyıla kadar hapis cezası
22Haberleşmenin gizliliğini ihlal132/3EvetBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
23Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması133/1Evetİki yıldan beşyıla kadar hapis cezası
24Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması133/2EvetAltı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası
25Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması133/3Evetİki yıldan beş yılakadar hapis ve dörtbin güne kadaradlîpara cezası
26Özel hayatın gizliliğini ihlal134/1EvetBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
27Özel hayatın gizliliğini ihlal134/2Evetİki yıldan beşyıla kadar hapis cezası
28Hırsızlık141/1HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
29Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde veya bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla hırsızlık144/1-a,1-bEvetİki aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
30Kullanma hırsızlığı146/1Evet
31Mala zarar verme151/1EvetDört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası
32Mala zarar verme151/2EvetDört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası
33Hakkı olmayan yere tecavüz154/1EvetAltı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası
34Güveni kötüye kullanma155/1EvetAltı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası
35Güveni kötüye kullanma155/2HayırBir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezası
36Bedelsiz senedi kullanma156/1EvetAltı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası
37Dolandırıcılık157/1HayırBiryıldan beş yılakadar hapis ve beşbingünekadaradlîparacezası
38Dolandırıcılık daha az cezayı gerektiren hal159/1EvetAltı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
39Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf160/1EvetBiryılakadarhapisveya adlî paracezası
40Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi165HayırAltı aydan üç yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası
41Açığa imzanın kötüye kullanılması209/1EvetÜç aydan bir yıla kadar hapis cezası
42Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali233/1EvetBir yıla kadar hapis cezası
43Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması234/1HayırÜç aydan bir yıla kadar hapis cezası
44Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması234/2HayırBirinci fıkra kapsamında verilen cezanınbirkatıoranında artırılması
45Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması234/3EvetÜç aydan bir yıla kadar hapis cezası
46Ticari sır, bankacılıksırrı veyamüşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması239/1EvetBir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası
47Ticari sır, bankacılıksırrı veyamüşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması239/2EvetBir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası
48Ticari sır, bankacılıksırrı veyamüşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması239/3HayırBirinci fıkraya göre belirlenen cezanın üçte biri oranında artırılması
Türk Ceza Kanunu‘nda Uzlaştırmacılığa Tabi Suçlar

1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu‘nda Uzlaştırmacılığa Tabi Suçlar

SIRA NOSUÇUN ADIMADDE/FIKRAŞİKAYETE TABİ MİKANUNDA ÖNGÖRÜLEN CEZA MİKTARI
1Ticari defterler ve sır saklama hükümleri ve ceza25EvetBiryılakadarhapisveya adlî paracezası
1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nda Uzlaştırmacılığa Tabi Suçlar

2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanununda Yer Alan Uzlaştırmaya Tabi Suçlar

SIRA NOSUÇUN ADIMADDE/FIKRAŞİKAYETE TABİ MİKANUNDA ÖNGÖRÜLEN CEZA MİKTARI
1Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu eksilten borçluların cezası331/1EvetAltı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası
2Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu eksilten borçluların cezası331/2EvetAltı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası
3Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu eksilten borçluların cezası331/3EvetAltı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası
4Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu eksilten borçluların cezası331/4Evetİki yıldan dört yıla kadar hapis ve bin günekadaradli para cezası
5Aczine kendi fiiliyle sebebiyet veren veya vaziyetinin fenalığını bilerek ağırlaştıran borçlunun cezası332/1EvetOnbeşgündenaltıayakadar hapis cezası
6Aczine kendi fiiliyle sebebiyet veren veya vaziyetinin fenalığını bilerek ağırlaştıran borçlunun cezası332/2EvetOnbeşgündenaltıayakadar hapis cezası
7Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu333/a/1EvetAltı aydan iki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası
8Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu333/a/2Evetİkibin güne kadar adli para cezası
9Konkordatoda veyasermaye şirketleri ile kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılmasında yetkili kimseleri hatayadüşürenya dakonkordato veya uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma koşullarına uymayan borçlunun cezası334EvetAltı aydan bir yıla kadar hapis cezası
10Ticareti terk edenlerin cezası337/a/1EvetÜç aydan bir yıla kadar hapis cezası
11Hakikata muhalif beyanda bulunanların cezası338/1EvetÜç aydan bir yıla kadar hapis cezası
12Sermaye şirketlerinin iflasını istemek mecburiyetinde olanların cezası345/aEvetOngünden üçaya kadar hapis cezası
2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanununda Yer Alan Uzlaştırmaya Tabi Suçlar

3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı Ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun

SIRA NOSUÇUN ADIMADDE/FIKRAŞİKAYETE TABİ MİKANUNDA ÖNGÖRÜLEN CEZA MİKTARI
1Zeytinliklere herçeşithayvansokulması, yerleşim sahaları hariç, zeytin sahalarına enaz bir kilometre yakınlıkta koyun ve keçi ağılı yapılması14/3EvetÜçayakadarhapisveya adlîpara cezası
3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı Ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun

5042 Sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun Kapsamında Uzlaştırmacılığa Tabi Suçlar

SIRA NOSUÇUN ADIMADDE/FIKRAŞİKAYETE TABİ MİKANUNDA ÖNGÖRÜLEN CEZA MİKTARI
1İhlal sayılan haller ve yaptırımlar66/1-aEvetBir yıldan iki yıla kadar hapis veya bingüne kadar adlî para cezası
2İhlal sayılan haller ve yaptırımlar66/1-bEvetİkiyüzelligündenazolmamak üzere adlî para cezası
5042 Sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun Kapsamında Uzlaştırmacılığa Tabi Suçlar

5846 Sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında Uzlaştırmacılığa Tabi Suçlar

SIRA NOSUÇUN ADIMADDE/FIKRAŞİKAYETE TABİ MİKANUNDA ÖNGÖRÜLEN CEZA MİKTARI
1Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz71/1.1EvetBiryıldan beşyılakadar hapis veya adlî para cezası
2Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz71/1.2EvetAltı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası
3Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz71/1.3EvetAltı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası
4Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz71/1.4EvetAltı aya kadar hapis cezası
5Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz71/1.5EvetAltı aya kadar hapis cezası
6Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz71/1.6EvetÜçaydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
7Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz71/2EvetÜç aydan iki yıla kadar hapis cezası
8Koruyucu programları etkisiz kılmaya yönelik hazırlık hareketleri72/1EvetKişi altı aydan iki yıla kadar hapis cezası
5846 Sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında Uzlaştırmacılığa Tabi Suçlar

5941 Sayılı Çek Kanunu Kapsamında Uzlaştırmacılığa Tabi Suçlar

SIRA NOSUÇUN ADIMADDE/FIKRAŞİKAYETE TABİ MİKANUNDA ÖNGÖRÜLEN CEZA MİKTARI
1Kısmen veya tamamen karşılığı bulunmayan çekle ilgili olarak, talebe rağmen, karşılıksızdır işl. yapmama7/4EvetBir yılda kadar hapis cezası
2Diğer ceza ve hükümleri7/5EvetBir yılda kadar hapis cezası
5941 Sayılı Çek Kanunu Kapsamında Uzlaştırmacılığa Tabi Suçlar

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Uzlaştırmacılığa Tabi Suçlar

SIRA NOSUÇUN ADIMADDE/FIKRAŞİKAYETE TABİ MİKANUNDA ÖNGÖRÜLEN CEZA MİKTARI
1Cezayı gerektiren fiiller62/1-aEvetFiildahaağırcezayıgerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, iki yıla kadar hapis
veya adli para cezası
2Cezayı gerektiren fiiller62/1-bEvetFiildahaağırcezayıgerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, iki yıla kadar hapis veya adli para cezası
3Cezayı gerektiren fiiller62/1-cEvetFiildahaağırcezayıgerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, iki yıla kadar hapis
veya adli para cezası
4Cezayı gerektiren fiiller62/1-dEvetFiildahaağırcezayıgerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, iki yıla kadar hapis
veya adli para cezası
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Uzlaştırmacılığa Tabi Suçlar

6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Kapsamında Uzlaştırmacılığa Tabi Suçlar

SIRA NOSUÇUN ADIMADDE/FIKRAŞİKAYETE TABİ MİKANUNDA ÖNGÖRÜLEN CEZA MİKTARI
1Gizliliğin ihlali33EvetAltı aya kadar hapis cezası
6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Kapsamında Uzlaştırmacılığa Tabi Suçlar

6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Kapsamında Uzlaştırmacılığa Tabi Suçlar

SIRA NOSUÇUN ADIMADDE/FIKRAŞİKAYETE TABİ MİKANUNDA ÖNGÖRÜLEN CEZA MİKTARI
1Müeyyideler16/1EvetGüvence altına alınan borç tutarının yarısını geçmemek üzere adli para cezası
6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Kapsamında Uzlaştırmacılığa Tabi Suçlar

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Uzlaştırmacılığa Tabi Suçlar

SIRA NOSUÇUN ADIMADDE/FIKRAŞİKAYETE TABİ MİKANUNDA ÖNGÖRÜLEN CEZA MİKTARI
1Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler30/1EvetBir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar
adli para cezası
2Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler30/2EvetBir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası
3Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler30/3Evetİki yıldan dört yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası
6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Uzlaştırmacılığa Tabi Suçlar

Sadece Suça Sürüklenen Çocuklar Bakımından Uzlaştırma Kapsamında Kalan Suçlar

SIRA NOSUÇUN ADIMADDE/FIKRAŞİKAYETE TABİ MİKANUNDA ÖNGÖRÜLEN CEZA MİKTARI
1Kasten yaralama86/1HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
2Kasten yaralama86/2, 86/3HayırTCK86/2 maddesine göre belirlenen cezanın
yarı oranında artırılması
3İnsan üzerinde deney90/1HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
4Organ ve doku ticareti91/2HayırBir yıla kadar hapis cezası
5Organ ve doku ticareti91/6HayırBir yıla kadar hapis cezası
6Terk97/1HayırÜç aydan iki yıla kadar hapis cezası
7Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi98/1HayırBiryılakadarhapisveya adlî paracezası
8Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi98/2HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
9Kısırlaştırma101/2HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
10Şantaj107/1HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası
11Şantaj107/2HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası
12Cebir108/1( TCK 86/2,
86/3 ile birleşmesi halinde)
HayırKasten yaralama suçundan verilecek cezanın üçte birinden yarısına kadar artırılması
13Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi114/1HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
14İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının engellenmesi115/1HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
15İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının engellenmesi115/2HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
16İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının engellenmesi115/3HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
17İş ve çalışma hürriyetinin ihlali117/1, 119/1-cHayırAltı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası
18İş ve çalışma hürriyetinin ihlali117/2HayırAltı aydan üçyıla kadar hapisveya yüz günden az olmamak üzere
adlî para cezası
19İş ve çalışma hürriyetinin ihlali117 / 3HayırAltı aydan üçyıla kadar hapis veya yüz günden az olmamak üzere
adlî para cezası
20İş ve çalışma hürriyetinin ihlali117/4HayırAltı aydan üç yıla kadar hapis cezası
21Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi118/1HayırAltı aydan iki yıla kadar hapis cezası
22Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi118/2HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
23Nefret ve ayrımcılık122/1HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
24Haberleşmenin engellenmesi124/1HayırAltı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasına
25Hakaret125/3HayırAlt sınırı bir yıl hapis cezası
26Kişisel verilerin kaydedilmesi135/1HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
27Verileri yok etmeme138/1HayırBir yıldan iki yıla kadar hapis cezası
28Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde veya bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla hırsızlık144/1-a, 1-b, 143HayırTCK 144. maddeye göre verilecek cezanın yarı oranında artırılması
29Taksirli iflas162/1Hayırİki aydan bir yıla kadar hapis cezası
30Karşılıksız yararlanma163/1Hayırİki aydan altı aya kadar hapis veya adlî para cezası
31Karşılıksız yararlanma163/2HayırAltı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası
32Karşılıksız yararlanma163/3HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
33Bilgi vermeme166/1HayırAltı ayakadarhapisveya adlî paracezası
34Çocuğun soybağını değiştirme231/1HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
35Kötü muamele232/1Hayırİki aydan bir yıla kadar hapis cezası
36Kötü muamele232/2HayırBir yıla kadar hapis cezası
37Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali233/2HayırÜç aydan bir yıla kadar hapis cezası
38Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali233/3HayırÜç aydan bir yıla kadar hapis cezası
39Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması234/1HayırÜç aydan bir yıla kadar hapis cezası
40Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması234/2HayırTCK 234/1. maddeye göre belirlenen cezanın bir katı oranında artırılması
41Bilişim sistemine girme243/1HayırBir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
42Bilişim sistemine girme243/3HayırAltı aydan iki yıla kadar hapis cezası
43Bilişim sistemine girme243/4HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
44Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme244/2HayırAltı aydan üç yıla kadar hapis cezası
45Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf261/1HayırFiil dahaağırcezayıgerektiren birsuç oluşturmadığı takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası
46Görevi yaptırmamak için direnme265/1HayırAltı aydan üçyılakadar hapis cezası
47Genital muayene287/1HayırÜç aydan bir yıla kadar hapis cezası
48Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme298/1HayırBir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
Sadece Suça Sürüklenen Çocuklar Bakımından Uzlaştırma Kapsamında Kalan Suçlar

İlginizi çekebilecek diğer çalışmalarımız;

İzmir Ceza Avukatı

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe