Menü Kapat

Müşteki Ne Demek?

Müşteki Ne Demek?

Müşteki Ne Demek? | Müşteki Nedir? | Müşteki | Ceza Avukatı | İzmir Avukat | İzmir Hukuk Bürosu | İzmir Avukatları

müşteki

sıfat, eskimiş, (müşteki:), Arapça muştekī

Yakınan, sızlanan, şikâyetçi.

Yasal mevzuatımız kapsamında tanımlanmamış olmasın karşılık müşteki, hukukumuzda şikayetçi kavramını karşılamak için sıklıkla karşılaşılmaktadır.

Soruşturma Evresinde Müştekinin Hakları

 1. Delillerin toplanmasını isteme,
 2. Soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet savcısından belge örneği isteme,
 3. Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat
  görevlendirilmesini isteme,
 4. Vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve elkonulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme,
 5. Cumhuriyet savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda yazılı usule göre itiraz hakkını kullanma

Kovuşturma Evresinde Müştekinin Hakları

 1. Duruşmadan haberdar edilme,
 2. Kamu davasına katılma,
 3. Tutanak ve belgelerden örnek isteme,
 4. Tanıkların davetini isteme,
 5. Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat
  görevlendirilmesini isteme,
 6. Davaya katılmış olma koşuluyla davayı sonuçlandıran kararlara karşı kanun yollarına başvurma

Yargıtay Kararları Kapsamında Müşteki

YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2009/2-172 K. 2009/241   

Ceza Genel Kurulunun 27.03.2007 gün 45-77 sayılı kararında da belirtildiği üzere; 5271 sayılı Yasanın 238/2. maddesinde yer alan; “Duruşma sırasında şikayeti belirten ifade üzerine, suçtan zarar görenden davaya katılmak isteyip istemediği sorulur” hükmü emredici nitelikte olup katıldığı duruşmada şikayetçi olduğunu ifade eden müştekiye davaya katılmak isteyip istemediğinin sorulması zorunludur.

Anılan eksikliğin; hükmün, Azize Nazlıgül’e “başvurulacak yasa yolu, süresi, başvuru yapılacak mercii ile başvuru şeklini açıkça belirtir” meşruhat ta eklenerek tebliğ edilmesi ve temyiz edip etmeyeceğinin belirlenmesi suretiyle giderilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, itirazın kabulüne, Özel Daire bozma kararının kaldırılmasına ve öncelikle yerel mahkeme hükmünün şikayetçi Azize Nazlıgül’e tebliği ile müştekinin hükmü temyiz edip etmeyeceğinin saptanması ve sonucuna göre yeni bir karar verilmesi gerekirken bu aşamada aleyhe sonuç doğuracak biçimde karar verilmesi isabetsiz olup, anılan eksikliğin giderilmesi için dosyanın Özel Daireye gönderilmesine karar verilmelidir.     

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ E. 2014/6 K. 2014/20193

Görgü tanığı bulunmayan olayda, müştekinin duruşmaya katılımı sağlanıp, gerektiğinde CMK’nın 235 ve 236. maddeleri uyarınca tanık sıfatıyla beyanına başvurulmadan eksik inceleme karar verilmesi,… Kanuna aykırı ve katılan O.. K..’ın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA…

Detaylı bilgi veya sorularınız için bizim ile iletişim‘e geçebilirsiniz.

İlginizi çekebilecek diğer çalışmalarımız;

İzmir Ceza Avukatı

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe