Menü Kapat

Davanın Reddi Nedir?

Davanın Reddi Nedir?
Davanın Reddi Nedir?

Davanın Reddi Nedir? | İzmir Ceza Avukatı

Ceza Hukuku Kapsamında Davanın Reddi

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kapsamında yargılamanın sona ermesi ile birlikte hüküm verileceği düzenlenmektedir. Kanunun 223. maddesi kapsamında altı farklı hüküm düzenlenmiş olup; bunlardan bir tanesi de davanın reddi halidir. Eğer söz konusu mahkeme kararına konu suça ilişkin daha önceden bir yargılama gerçekleştirilerek hüküm verilmiş veya halihazırda devam etmekte olan bir dava mevcut ise davanın reddine karar verilmesi gerekmektedir.

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

Duruşmanın sona ermesi ve hüküm
Madde 223
– (1) Duruşmanın sona erdiği açıklandıktan sonra hüküm verilir. Beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, mahkûmiyet, güvenlik tedbirine hükmedilmesi, davanın reddi ve düşmesi kararı, hükümdür… (7) Aynı fiil nedeniyle, aynı sanık için önceden verilmiş bir hüküm veya açılmış bir dava varsa davanın reddine karar verilir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ek 7 No’lu Protokol Madde 4

“Aynı suçtan iki kez yargılanmama ve cezalandırılmama hakkı
1. Hiç kimse bir devletin ceza yargılaması usulüne ve yasaya uygun olarak kesin bir hükümle mahkum edildiği ya da beraat ettiği bir suçtan dolayı aynı devletin yargısal yetkisi altındaki yargılama usulleri çerçevesinde yeniden yargılanamaz veya mahkum edilemez.
2. Yukarıdaki fıkra hükümleri, yeni veya yakın zamanda ortaya çıkarılan delillerin veya önceki muamelelerde davanın sonucunu etkileyebilecek esaslı bir kusurun varlığı durumunda, ilgili devletin ceza yargılaması usulü ve yasasına uygun olarak davanın yeniden açılmasını engellemez.
3. Sözleşme’nin 15. maddesi çerçevesinde bu madde ile derpiş olunan yükümlülüklere aykırı hiçbir tedbir alınamaz.”

Davanın Reddi Kararının Verilmesi Gereken Haller

Daha Önce Yargılama Konu Suça İlişkin Hüküm Verilmiş Olması

Bir ceza davası kapsamında verilmiş bir hüküm olması durumunda, söz konusu suça ilişkin tekrar yargılama yapılarak yeni bir hüküm kurulması kanuna ve temel hukuk normlarına aykırılık teşkil edecektir. Bu ilkeye latince “non bis in idem” ilkesi olarak da ifade edilmekte olup; aynı fiile ilişkin iki kere yargılama yapılamayacağı şeklinde ifade edilebilir.

Yargılamaya Konu Suça İlişkin Halihazırda Devam Eden Başka Bir Yargılama Olması

Hukukumuzda yer alan yasal mevzuat kapsamında derdest olan (halen devam etmekte olan) bir yargılama konusu fiile ilişkin tekrar bir dava açılması mümkün değildir. Derdestlik olumsuz bir dava şartı olarak da ifade edilebilir. Bir başka ifade ile yargılamanın yapılabilmesi için derdestlik durumunun mutlaka olmaması gerekmektedir. (Detaylı bilgi için Derdest Ne Demektir? )

Sonuç olarak yukarıda detaylı bir şekilde ifade edilen daha önce konuya ilişkin hüküm verilmiş olması veya halen devam etmekte olan başka bir yargılama olması durumunda davanın reddine karar verilmesi gerekmektedir.

Konuya ilişkin hukuki danışmanlık almak için uzman ekibimiz ile iletişime geçin.

İlginizi çekebilecek diğer çalışmalarımız;

İzmir Ceza Avukatı

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe