Menü Kapat

Cari Hesap Sözleşmesi

Cari Hesap Sözleşmesi

Cari Hesap Sözleşmesi Nedir? | İzmir Ticaret Avukatı

türk dil kurumu

cari

(ca:ri:), Arapça cārī

1. sıfat Geçerli olan, yürürlükte olan:
      Memlekette bu konunun hükmü hâlâ caridir.

2. sıfat Akan.

Cari Hesap Sözleşmesi Nedir?

Türk Ticaret Kanunu kapsamında cari hesap sözleşmesi, iki kişinin herhangi bir hukuki sebep veya ilişkiden doğan alacaklarını teker teker ve ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip bunları kalem kalem alacak ve borç şekline çevirerek hesabın kesilmesinden sonra çıkacak artan tutarı isteyebileceklerine ilişkin sözleşme olarak tanımlanmaktadır. Bu sözleşmelerin bir diğer özelliği de bütünlük ilkesi kapsamında değerlendirilmeleridir. Yani, cari hesap kapsamında tüm alacak ve borçlar bir bütün olarak değerlendirilir ve cari hesap kesim tarihine kadar hiçbir taraf alacaklı veya borçlu sayılmaz.

Cari Hesap Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları ve Bakiye

Cari hesap sözleşmelerinin yazılı olarak hazırlanması esas olup; yazılı olarak yapılmadıkça geçerli olmaz.

Cari hesap sözleşmesi kapsamında veya ticari teamül (gelenek) kapsamında belirli zaman dilimlerinde hesap kapatılır ve alacak ve borç toplaması yapılarak aradaki fark belirlenir. Hesabın devrine ilişkin zaman dilimi sözleşmede veya ticari teamülde belirli değil ise her takvim yılının son günü kapatılacağı kabul edilir.

Cari hesap sözleşmesi hesap devri akabinde gerekli hesaplamayı alan taraf, bir ay içerisinde noter, taahhütlü mektup, telgraf veya güvenli elektronik imza içeren bir yazı ile karşı tarafa itiraz etmez ise söz konusu bakiyeyi kabul etmiş sayılır. Borçlu taraf söz konusu borcunu yerine getirmez ise alacaklı tarafından yasal süreç başlatılması mümkündür.

Ne Zaman Sona Erer

Türk Ticaret Kanunu kapsamında cari hesap sözleşmeleri
a) Kararlaştırılan sürenin sona ermesi,
b) Bir süre kararlaştırılmadığı takdirde taraflardan birinin fesih ihbarında bulunması,
c) Taraflardan birinin iflas etmesi,
d) Taraflardan birinin ölümü veya kısıtlanması halinde, süreli olarak yapılan cari hesap sözleşmelerinde taraflar veya halefleri 10 gün önce haber vermesi halinde,
sözleşmeyi sona erer.

Zamanaşımı

Cari hesabın tasfiyesine, kabul edilen veya mahkeme kararıyla saptanan artan tutara ya da faiz alacaklarına, hesap hata ve yanılmalarına, cari hesabın dışında tutulması gereken veya haksız olarak cari hesaba geçirilmiş olan kalemlere veya tekrarlanan kayıtlara ilişkin bulunan davalar, cari hesap sözleşmesinin sona ermesinden itibaren beş yıl geçmekle zamanaşımına uğrarlar.

Bileşik Faiz

Yasal mevzuat kapsamında bileşik faiz uygulaması çok sınırlı hallerde mümkün olup; cari hesap sözleşmeleri bu istisnalar arasındadır. Kanun kapsamında ilk üç ay akabinde taraflarca belirlenecek herhangi bir tarihten itibaren faiz bedellerinin ana paraya eklenmesi kararlaştırılabilir, cari hesap kapsamında hesap devri, faiz ve komisyon miktarlarını da sözleşme ile kararlaştırabilirler.

Bakiyenin Haczi

Cari hesap sözleşmesinin taraflarından herhangi birinin 3. bir alacaklısı tarafından cari hesap sözleşmesi kapsamında alacaklarının haczedilmesi halinde hesap kapatılarak artan tutar saplanır. Eğer borcu sebebi ile alacağına haciz koyulan sözleşmenin tarafı kimse haczi on beş gün içerisinde kaldırmaz ise diğer taraf sözleşmeyi feshedebilir.

Konuya ilişkin hukuki danışmanlık almak için uzman ekibimiz ile iletişime geçin.

Ticaret Hukukuna ilişkin diğer ilginizi çekebilecek çalışmalarımız;

İzmir Ticaret Avukatı

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe