Menü Kapat

Limited Şirketlerde Çağrısız Genel Kurul

Limited Şirketlerde Çağrısız Genel Kurul

Limited Şirketlerde Çağrısız Genel Kurul – İzmir Avukat

Tüm ortakların veya temsilcilerinin bir arada bulunmaları halinde genel kurul çağrısına ilişkin uzun ve yorucu prosedürler uygulanmaksızın bir genel kurul toplantısı gerçekleştirilebilir. Bu genel kurula çağrısız genel kurul adı verilir. Çağrısız genel kurulun gerçekleştirilebilmesi için şirketin tüm paylarının temsil edilmesi ve bu pay sahipleri veya temsilcilerinin bir itirazının olmaması gerekmektedir.

Limited Şirketler Türk Ticaret Kanunu Madde 573 ve devamında düzenlenmiş olmakla birlikte, Anonim Şirketlere ilişkin hükümlerin kıyasen uygulanacağı da açıkça düzenlenmiştir. Bu kapsamda Limited Şirketlerde çağrısız genel kurul süreçlerine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu Madde 416 hükümleri uygulanacaktır.


Türk Ticaret Kanunu Madde 416–(1) Bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, genel kurula katılmaya ve genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın, genel kurul olarak toplanabilir ve bu toplantı nisabı varolduğu sürece karar alabilirler.
(2) Çağrısız toplanan genel kurulda, gündeme oybirliği ile madde eklenebilir; aksine esas sözleşme hükmü geçersizdir.

Olağan & Olağanüstü Genel Kurul

Limited şirketlerde gene kurullar genellikle olağan ve olağanüstü olarak ikiye ayrılmakta olup; olağan genel kurul toplantıları her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde ve en az yılda bir kez yapılmaktadır. Olağanüstü genel kurul toplantıları ile uygulamada ihtiyacın meydana gelmesi ile her zaman gerçekleştirilebilmektedir.

Çağrısız Genel Kurul Gündemi

Çağrılı genel kurul gerçekleştirilmesi durumunda, genel kurul gündeminin çağrı esnasında belirlenerek taraflara bildirilmiş olması gerekmekte olup; bu gündem maddelerinin değiştirilmesi bir takım sıkı kurallara tabiidir. Çağrısız genel kurullarda ise böyle bir kısıtlama söz konusu değildir. Taraflar oybirliği ile gündeme maddeye ekleyebilmektedir.

Genel kurul karar tutanağının noter aracılığı ile tescil edilerek, şirketin tabii olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü bünyesinde tescil edilmesi gerekmektedir.

Gerekli Belgeler

Genel kurul kapsamında alınan kararların niteliğine, şirketin ortaklık yapınsa veya benzeri değişkenlere göre eklenmesi veya hazırlanması gereken evraklar farklılık gösterebilir. Bu sebep ile ticari işletmenin bulunduğu yer Ticaret Sicil Müdürlüğü ile iletişime geçerek en güncel hazırlanacak belgeler tespit edilebilir. Ancak uygulamada standart bir çağrısız genel kurul tescili için öncelikle ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne hitaben yazılmış bir üst yazı, noter tescilli genel kurul karar tutanağı, genel kurul toplantısı esnasında hazır bulunanlara ilişkin bir hazirun cetveli ve var ise burada pay sahibi kimseleri temsil eden kişilerin vekaletnameleri bulunmalıdır.

Ticaret Hukukuna ilişkin diğer ilginizi çekebilecek çalışmalarımız;

İzmir Ticaret Avukatı

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe