Menü Kapat

Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

Anonim Şirket Kuruluşu | Anonim Şirket Nasıl Kurulur | Anonim Şirket | Şirket Kuruluşu | Ticaret Hukuku | İzmir Avukat | İzmir Hukuk Bürosu | Efes Hukuk Bürosu

Anonim Şirket Nasıl Kurulur

İleride yüksek gelir elde etmesi beklenen şirketlerde vergisel avantajları ve ortakların sermaye ile sınırlı olarak sorumluluğu tercih edilmesinin sebeplerinin başında gelmektedir. Peki anonim şirket kuruluşu nasıl gerçekleştirilir?

Kuruluş İçin Gerekli Belgeler

 1.  Şirket kuruluş dilekçesi (İzmir Ticaret Odası)
 2. Şirket ana sözleşmesi
 3. Ticaret Sicil tarafından onaylanmış, şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilere ait şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi
 4. Nakdi sermayenin bankaya yatırıldığını gösterir banka mektubu
 5. Şirket sermayesinin on binde dördünün Rekabet Kurumu hesabına yatırıldığına dair dekont
 6.  Oda kayıt beyannamesi, imza beyannamesi fotokopisi

Anonim Şirket Kuruluşunda Dikkat Edilmesi Gereken Başlıca Hususlar

 •  Bir tüzel kişinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına yetkilendirilen gerçek kişiye ilişkin yetkili organ kararının getirilmesi gerekir.
 • Tüzel kişi ortak var ise tüzel kişi ortağın temsilci kararı ve o yıl içinde alınmış ticaret sicil tasdiknamesi,
 • Yabancı uyruklu hakiki şahıs var ise noter onaylı pasaport tercümesi ve SGK şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formu, Yabancı uyruklu tüzel kişi var ise yetkili merciden alınmış apostil şerhli ve noter onaylı sicil belgesi tercümesi,
 • Ortak ikametgahı Türkiye dışında ise SGK şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formu,
 • Şirket ortakları arasında reşit olmayanların bulunması durumunda; reiit olmayan ortağın kanuni temsilcisinin muvafakat yazısı,
 • Şirket ortakları arasında reşit olmayan ortak ile ana-baba veya bunlardan birisi aynı şirkette ortak ise reşit olmayan çocuğa kayyum tayin edildiğine dair mahkeme kararı,
 • Okuma yazması olmayan ortakların parmak izi ve bunun yanında 2 tanık imzası aranmaktadır.
 • Anonim şirketlerde ortak sayısı en az 1 olmalıdır.
 • Anonim şirketlerde sermayenin asgari 50.000-TL olması mecburiyeti vardır. Halka açık olmayan kayıtlı sermaye miktarı 100.000-TL’den az olamaz.
 • Anonim şirketler belli bir süre veya süresiz kurulabilir. Şirket süresiz olarak kuruluyorsa bunun ana sözleşmesinde açıkça belirtilmesi zorunludur.
 • Türk Ticaret Kanunu Madde 331/1’e göre, anonim şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir. Aynı zamanda kuruluşu özel mevzuat gereği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olanlar gerekli izni aldıktan sonra kuruluş işlemlerini gerçekleştirebilirler.
 • Türk Ticaret Kanunu Madde 342/1’e göre;
  •  Hizmet edimleri,
  •  Kişisel emek,
  •  Ticari itibar,
  •  Vadesi gelmemiş alacaklar şirkete sermaye olarak konulamaz.
 • Anonim şirket ünvanının Türkiye genelinde korunması mecburiyeti bulunmaktadır. Bu itibarla tespit edilen ünvanın daha önce herhangi bir ticaret sicilinde tescil edilmemiş olması gerekmektedir. Ticaret Ünvanının uygunluğu, hem Mersis programı hem de Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi unvan sorgulama kısmı üzerinden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Ticaret Ünvanları Hakkındaki Tebliğine uygun olarak sorgulanmalıdır.
 • Yönetim kurulu üyeleri en az 1 üyeden oluşur ve en çok 3 yıl için seçilirler.
 • Anonim şirketlerin ana sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamış veya yönetim kurulu tek kişiden oluşmuyorsa çift imza ile temsil olunur.
 • Yönetim kurulunun görev bölümü ve şirketin temsil şekli ana sözleşme ile belirlenmemişse ana sözleşmenin tescilinden sonra alınacak bir karar ile yönetim kurulunun görev bölümü ve temsil şekline dair kararın tescil ve ilanı gereklidir.
 • Pay sahipleri dışından seçilen ve temsil ilzam yetkisine sahip olmayan yönetim kurulu üyelerinin kimliğine, vatandaşlığına, yerleşim yerlerine ilişkin yazılı beyan ile görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı belgeler getirilmelidir.

Ticaret Hukukuna ilişkin diğer ilginizi çekebilecek çalışmalarımız;

İzmir Ticaret Avukatı

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe