Menü Kapat

Boşanma Davalarında Yetkili Mahkeme, Boşanma Davası Nerede Açılmalı?

Boşanma Davası Yetkili Mahkeme

Boşanma Davalarında Yetkili Mahkeme | Boşanma Davası Nerede Açılmalı? | Aile Hukuku | Boşanma Davası | Boşanma Avukatı | Bayan Avukat | İzmir Avukat | İzmir Hukuk Bürosu | Efes Hukuk Bürosu

Boşanma Davası Açmaya Yetkili Taraflar

Boşanma davasında davayı açan taraf, davalı taraf genellikle boşanma sebeplerinin ortaya çıkması sebebi ile mağdur olan taraf olup; davalı taraf ise bu boşanma sebeplerine sebebiyet veren eş olarak belirtilebilir.

Boşanma davasını açma hakkı şahsa sıkı sıkıya bağlı kabul edilen bir haktır. Bu hakkı kullanma ehliyetine, evlilik birliği söz konusu olan eşler sahiptir.

Boşanma Davalarında Görevli Mahkeme

Boşanma davası açılırken belirlenmesi gereken öncelikli husus hangi mahkemenin görevli olduğu olup; Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yargılama Usullerine Dair Kanun kapsamında Türk Medeni Kanunu’nun boşanma süreçlerinin de düzenlenmiş olduğu Aile Hukuku’ndan doğan uyuşmazlıklarda Aile Mahkemeleri görevli kılınmıştır. Dolayısıyla açacak olduğunuz bir boşanma davasının yetkili aile mahkemelerine yazılması gerekmektedir.

Aile mahkemelerinin görevleri

Madde 4– Aile mahkemeleri, aşağıdaki dava ve işleri görürler: 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun Üçüncü Kısım hariç olmak üzere İkinci Kitabı ile 3.12.2001 tarihli ve 4722 sayılı Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna göre aile hukukundan doğan dava ve işler,(2) 20.5.1982 tarihli ve 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanuna göre aile hukukuna ilişkin yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi, Kanunlarla verilen diğer görevler.

Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yargılama Usullerine Dair Kanun

Boşanma Davalarında Yetkili Mahkeme

Boşanma davası açılırken belirlenmesi gereken önemli hususlardan bir tanesi de davanın açılacak olduğu yer mahkemesinin belirlenmesi olup; Türk Medeni Kanunu kapsamında eşlerden birinin yerleşim yeri veya son altı aydı birlikte oturulan konutun bulunduğu yer mahkemesinde açılabilir.

II. Yetki
Madde 168– Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

Türk Medeni Kanun

Tarafların Yurtdışında İkamet Etmeleri Durumunda Yetkili Mahkeme

Açılacak davada seçilecek mahkemenin bulunduğu il olarak ikamet edilen il seçilse de tarafların yurt dışında bulunması halinde davalar İstanbul, Ankara ve İzmir’de açılabilmektedir.

Türklerin kişi hâllerine ilişkin davalar
MADDE 41 –
(1) Türk vatandaşlarının kişi hâllerine ilişkin davaları, yabancı ülke mahkemelerinde açılmadığı veya açılamadığı takdirde Türkiye’de yer itibariyle yetkili mahkemede, bulunmaması hâlinde ilgilinin sâkin olduğu yer, Türkiye’de sâkin değilse Türkiye’deki son yerleşim yeri mahkemesinde, o da bulunmadığı takdirde Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinde görülür

Milletlerarası Özel Hukuk Ve Usul Hukuku Hakkında Kanun

Benzer ilginizi çekebilecek yazılarımız;

İzmir Boşanma Avukatı

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe