Menü Kapat

Evlilik Sözleşmesi Nedir?

Evlilik Sözleşmesi Nedir?
Evlilik Sözleşmesi Nedir?

Evlilik Sözleşmesi Nedir? İzmir Boşanma Avukatı

Halk arasında evlilik sözleşmesi olarak bilinen mal rejimi sözleşmesi, evlenecek olan çiftlerin veya hali hazırda evli olan eşlerin evlilik sırasında ve evliliğin sona ermesi durumunda mal varlıklarını nasıl yöneteceklerini, mal rejimi konusunda tarafların hak ve yükümlülüklerinin neler olacağını ve evlilik sona erdiğinde malların ne şekilde tasfiye edileceğini düzenleyen ve resmi şekilde yapılması gereken bir aile hukuku sözleşmesidir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere bu sözleşme evlenmeden önce yapılabileceği gibi gibi evlendikten sonra da yapılabilir.

Evlilik Sözleşmesinin Sınırları Nelerdir?

Hukukumuzda Sözleşme Serbestisi ilkesi mevcuttur. Bunun anlamı taraflar diledikleri konularda dilediği şekilde sözleşme yapabilirler. Ancak bunun bazı sınırları vardır.

Bu sınırlar Türk Borçlar Kanunu’muzda “Sözleşmenin konusunun;

 • Kanunun emredici hükümlerine aykırı olamayacağı,
 • Kamu Düzenine aykırı olamayacağı,
 • Kişilik Haklarına aykırı olamayacağı
 • Sözleşmenin konusunun imkansız olamayacağı

Hükme bağlanmıştır.

Dolayısıyla eğer taraflar avukat vasıtası ile bir sözleşme düzenlemiş olsa dahi kanunun emredici hükümlerine aykırı hükümler mevcutsa veya sözleşmenin konusu imkansız ise bu takdirde sözleşme geçersizdir. Hiçbir hüküm ifade edemez. Örneğin evlilik sözleşmesine ” Taraflar asla çocuk yapmayacaklardır” , ”Evlendikten sonra alkol kullanmayacaklardır. Alkol kullanılması halinde diğer eş açısından boşanma sebebi sayılacak ve alkol kullanan eş diğer eşe tazminat ödeyecektir” gibi kişilik haklarına aykırı hükümler konulamaz.

Evlilik Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları Nelerdir?

Evlilik sözleşmesi, yukarıda sayılan kanuna aykırı hükümleri içermemek kaydı ile bir avukat vasıtası ile tarafların taleplerine ve kişisel malvarlıkları, talepleri hakkında konuşularak detaylı bir şekilde hazırlanır ve noter tarafından bu hazırlanan sözleşmenin tasdik edilmesi ile geçerli hale gelir.

Evlilik sözleşmesi evlenmeden önce veya evlendikten sonra yapılabilir. Evliliğin devam ettiği sırada, eşlerin noter aracığıyla onaylattığı evlilik sözleşmesi onay tarihinden itibaren hüküm ifade etmeye başlayacaktır. Evlilik tarihinden önce ise evlilik sözleşmesinin hüküm ifade etme tarihi ise resmi nikahın yapıldığı tarihtir.

Hangi Mal Rejimi Seçilebilir?

Türk hukuk sistemi dört farklı mal rejimi uygulamasını içermektedir. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi , yasal mal rejimi olarak kabul edilmiştir. Yani, eşler evlenirken mal rejimlerinden hangisi seçecekleri konusunda bir beyanda bulunmamışlar ise ya da diğer mal rejimlerine dair bir sözleşme imzalamamışlar ise bu takdirde yasa gereği edinilmiş mallara katılma rejimine tabidirler. Bu itibarla edinilmiş mallara katılma rejimi için bir sözleşme düzenlenmesine gerek olmadığını söylemek mümkündür.

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi: Eşlerin, evlilik süresi boyunca para ve emekleri ile kazanmış oldukları malların, evlilik sona erdiğinde yarı yarıya paylaşmalarını belirten bu rejim, kanuni mal rejimi olarak da bilinmektedir. (Eşler herhangi bir sözleşme yapmamış, diğer mal rejimlerinden birini de tercih etmiş olmamaları halinde eşler arasındaki mallara edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanmaktadır.)

· Mal ayrılığı Rejimi: Eşlerin mallarının ayrı olduğunu ifade eden bu rejime göre her eşin malı kendisine ait olur, paylaşım söz konusu değildir.

· Paylaşımlı Mal Ayrılığı: Kendi malları üzerinde tasarruf hakkına sahip olan eşlerin, kime ait olduğu belli olmayan mallar üzerinde ortak paylaşım hakkına sahip oldukları mal rejimi türüdür.

· Mal Ortaklığı: iki farklı mal çeşidinin olduğu bu mal rejiminde, eşlerin kendi malları ve ortak mallar vardır. Eşlerin evlilik süresi boyunca beraber edindiği ortak mallar üzerinde, eşlerin bir bütün olarak tasarruf hakkı mevcuttur.

Mal Ayrılığı Rejimi

 • En çok tercih edilen paylaşım türüdür.
 • Tasfiye yapılmaz, eşler kendi mallarına sahip olmaya devam eder.

Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi

 • Mal ayrılığının özel bir türüdür.
 • Eşler kendi mallarına sahip olmaya devam eder, bazı denkleştirmeler yapılır.

Mal Ortaklığı Rejimi

 • Mal ayrılığının tam tersidir.
 • Kişisel mallar da dahil olmak üzere tüm malların ortak paylaşımıdır.

Kişisel Mallar Nelerdir? Kişisel Mallar Evlilik Sözleşmesine Dahil Edilebilir Mi?

4721 sayılı TMK’nun Kişisel mallar 1. Kanuna göre başlıklı 220. maddesi – Aşağıda sayılanlar, kanun gereğince kişisel maldır:

 1. Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya,
 2. Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri,
 3. Manevî tazminat alacakları,
 4. Kişisel mallar yerine geçen değerler.

Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan edinilmiş mallara dahil olması gereken malvarlığı değerlerinin kişisel mal sayılacağını kabul edebilirler. Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle kişisel malların gelirlerinin edinilmiş mallara dahil olmayacağını da kararlaştırabilirler.

Detaylı bilgi almak ve sözleşme sürecinin sağlıklı yönetilmesi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Benzer ilginizi çekebilecek yazılarımız;

İzmir Boşanma Avukatı

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe