Menü Kapat

Şiddet Karşısında Hangi Tedbirler Alınır? Şiddet Karşısında Alınabilecek Tedbir

Şiddet Karşısında Hangi Tedbirler Alınır? | şiddet tedbir

Şiddet Tedbir | Boşanma Avukatı | İzmir Avukat | İzmir Hukuk Bürosu

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile ilgili mevzuat kapsamında şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi ile şiddet uygulayan veya uygulama ihtimali olan kişiler hakkında şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Şiddet gören kişilerin talep edebileceği tedbir kararlarını ve bu tedbirlerin süresini ne şekilde talep edebileceğini detaylı olarak inceleyeceğiz.

Hâkim Tarafından Şiddet Karşısında Verilebilecek Koruyucu Tedbir Kararları Nelerdir?

Hâkim koruyucu ve önleyici tedbir kararlarına hükmedebilir. Koruyucu tedbir kararlarının verilebilmesi için şiddet mağdurunun bununla ilgili delil veya belge sunması zorunluluğu yoktur. Bu sebeple, örneğin koruma kararı talep eden bir kişinin ayrıca dilekçesine ek delil eklemesi zaruri değildir.

👉🏻Mağdurun iş yerinin değiştirilmesi

👉🏻Mağdurun evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı bir yerleşim yerinin belirlenmesi

👉🏻Türk Medeni Kanunu’nun aradığı şartların varlığı hâlinde ve talep üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması

👉🏻Mağdurun hayati tehlikesinin bulunması ve bu tehlikenin önlenebilmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması hâlinde hâkim tarafından bilgilendirildikten ve onay alındıktan sonra kimlik ve diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesine dair karar verebilir.


Hâkim olayın özelliğine göre yukarıda sayılanlara veya başka tedbirlere karar verebilir.

Mülkî Amir Tarafından Verilecek Koruyucu Tedbir Kararları Nelerdir?

👉🏻 Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması,

👉🏻 Diğer kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar saklı kalmak üzere, geçici maddi yardım yapılması,

👉🏻 Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi,

👉🏻 Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alınması şeklinde talepte bulunmak mümkündür.

Benzer ilginizi çekebilecek yazılarımız;

İzmir Boşanma Avukatı

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe