Menü Kapat

Satın Alınan Malın Ayıplı Olması Halinde Tüketici Hangi Haklara Sahip? | Ayıplı Mal Durumunda Haklar

Satın Alınan Malın Ayıplı Olması Halinde Tüketici Hangi Haklara Sahip? | Ayıplı Mal Durumunda Haklar

Ayıplı Mal Durumunda Haklar | Tüketici Avukatı | İzmir Avukat | İzmir Hukuk Bürosu

Tüketicilerin sahip olduğu haklar ile satıcıların yükümlülükleri ağırlıklı olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenmiştir. Kanunun Seçimlik Haklar başlıklı 11. Maddesinde ürünün ayıplı olması durumunda tüketicinin kullanabileceği seçimlik hakları sayılmıştır. Satın alınan malın ayıplı olması durumunda Tüketici;

  1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
  2. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
  3. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
  4. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarına sahiptir.

Tüketici bu haklardan dilediğini kullanabilir.

Ayıplı Mal Haklar | Tüketicinin yukarıda belirtilen seçimlik haklarından ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur.

Tüketicinin ücretsiz onarım talebi, Satış Sonrası Hizmetleri Yönetmeliği ekinde belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilmelidir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

Tüketicinin seçimlik hakları
MADDE 11-
(1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını
isteme,
ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

Satıcı tarafından Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında haklarınızı kullanamamanız durumunda, internet üzerinden ilgili satıcıyı kolaylıkla Tüketici Hakem Heyeti’ne şikayet edebilirsiniz. Konuya ilişkin yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) kapsamında hazırlamış olduğumuz diğer yazılarımız için;

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe