Menü Kapat

Anlaşmalı Boşanma Davasının Şartları Nelerdir?

Anlaşmali Boşanma Davasının Şartları Nelerdir?
Anlaşmalı Boşanma Davasının Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı Boşanma Davasının Şartları Nelerdir? – İzmir Avukat

Anlaşmalı boşanma davaları, boşanmak isteyen tarafların kendi aralarında nafaka, mal paylaşımı, müşterek çocuğun velayeti, tazminat gibi önemli hususlarda anlaşarak bunu bir protokol çerçevesinde düzenledikleri ve mahkemeye başvurdukları bir dava türüdür. Anlaşmalı boşanma davasına ilişkin hazırlanan dilekçe ekinde protokol ile birlikte mahkemeye başvurmak gerekmektedir. 

 Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için bazı temel bazı şartları bulunmaktadır. Bu şartların tamamının gerçekleşmesi halinde anlaşmalı boşanma davası açılabilmektedir. Anlaşmalı boşanma Medeni Kanun madde 166. f/3 de hüküm altına alınmıştır. Buna göre: ‘’Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.’’ Bu minvalde şartları irdeleyecek olursak: 

  1. Evliliğin En Az Bir Yıldır Sürmüş Olması 
  1. Tarafların Mahkemeye Anlaşmalı Boşanma İçin Başvurmuş Olması 
  1. Tarafların Mahkeme Huzurunda Boşanma İradesini Açıklamış Olmasıdır. 

  Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Yukarıdaki fıkrada belirtilen hâllerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir. Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz. Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir. 

Anlaşmalı Boşanma Protokolüne Neler Yazılmalıdır? 

Anlaşmalı boşanma protokolünde özetle: çocuğun velayeti, çocuğa ödenecek iştirak nafakası eşe ödenecek yoksulluk nafakası, çocukla kişisel ilişkinin kurulacağı saatler, evlilik birliği içerisinde edinilen taşınmazların paylaşımı, ev eşyalarının paylaşımı, diğer araç vb. her türlü taşınırların paylaşımı gibi hususlar bulunmaktadır. Yine taraflarca kanuna aykırı olmamak kaydıyla örneğin ev kirasını kimin ödeyeceği, satın alınan varsa taşınmaz kredili alındıysa kredi borcunu kimin ödeyeceği gibi başkaca gerekli birtakım özel hususlar protokole eklenebilmektedir. Bu hususlar tarafların talep ve ihtiyaçlarına göre değişmektedir. Bu sebeple hak kaybına uğramamak için her evlilik kendine has protokol ile sonlandırılmalıdır. 

Anlaşmalı Boşanma Davasına Taraflar Katılmak Zorunda Mıdır? 

Anlaşmalı boşanma davasının çekişmeli davaya göre en büyük farklı tarafların mahkeme huzurunda boşanma iradelerini açıklamasıdır. Çekişmeli boşanma davasından farkı,  taraflar kendilerini avukatla temsil etseler de bizzat bu duruşmaya katılmaları gerekmekte olup aksi takdirde boşanma gerçekleşmeyecektir. 

Anlaşmalı Boşanma Davası Kaç Celsede Sonuçlanmaktadır? 

Hazırlanan protokolde herhangi bir sorun olmadığı takdirde ve taraflar duruşmada hazır olursa tek celsede sonuçlanmaktadır. 

Anlaşmalı Boşanma Davasında Avukat Tutma Zorunluluğu Var mıdır? 

Tarafların anlaşmalı boşanma davasında avukat tutma zorunluluğu bulunmamakla birlikte yukarıda saydığımız hususlar teknik hukuki bilgi ve prosedürler içerdiğinden ve yine yukarıda belirtmiş olduğumuz gibi boşanma protokolünün mali ve diğer sonuçlarının taraflar açısından ileride herhangi bir sorun doğurmaması adına boşanma alanında uzman bir avukata başvurmaları gereklidir. Özellikle internet ortamında hazır doküman olarak indirilen anlaşmalı boşanma protokolleri ve anlaşmalı boşanma dilekçeleri hatalı olduğundan pek çok sorun ortaya çıkabilmektedir. Oysa bir avukat tarafından yapılan işlerde ise avukatın özen yükümlülüğüne uygun davranması gerekmekte ve avukatın hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmaktadır. Bu sebeple bu tip hassas hukuki işlemlerin bir anlaşmalı boşanma avukatı yardımıyla yürütülmesi taraflar için en sorunsuz yoldur. 

Benzer ilginizi çekebilecek yazılarımız;

İzmir Boşanma Avukatı

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe