Menü Kapat

Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması

Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması
Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması

Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması | İzmir Avukat

Hızlı ve dinamik yapısı olan ticaret hayatında, borçluların ticari şirketlerin sermaye ile sorumlu yapısının kötü niyet ile kullanımının önüne geçebilmek için bir takım düzenlemeler getirilmesi zorunluluğu söz konusu olmuştur. Tüzel kişilerin perdelerinin kaldırılması, tam olarak da bu kötü niyetli süreçlerin önüne geçebilmek adına düzenlenmiştir. Bu kapsamda borçlu şirket sahiplerinin sorumluluğunun söz konusu olduğu bir durumda şirket tüzel kişiliğinin ayrı bir kişi olduğu görmezden gelinecek ve ortağın sınırlı sorumluğuna somut olay için bir istisna getirilerek şirket borcundan tamamen sorumlu tutulmasının ya da tam tersinden tüzel kişinin ortağının borcundan sorumlu tutulmasının yolu açılacaktır.         

Burada Türk Medeni Kanunu Madde 2 ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında yer alan bir takım özel düzenlemeler gözetilerek uygulama alanı bulunmaktadır. İstisnai bir düzenleme olan, tüzel kişilik perdesinin kaldırılmasının uygulama alanı gittikçe artmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu

Şirket alacaklılarının dava hakkı
Madde 206
– (1) Hâkim şirket ve yöneticilerinin, 203 üncü madde çerçevesinde verdikleri talimatlar dolayısıyla bağlı şirkette oluşan kayıp, o hesap yılı içinde, denkleştirilmediği veya zamanı ve şekli de belirtilerek şirkete denk bir istem hakkı tanınmadığı takdirde, zarara uğrayan alacaklılar hâkim şirkete ve onun kayıptan sorumlu yönetim kurulu üyelerine karşı tazminat davası açabilirler. Davalılar 202 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendine dayanabilir. Bu davaya 202 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi uygulanır. (2) Davalılar, krediden ve benzeri sebeplerden kaynaklanan alacaklarda, davacının, denkleştirmenin yapılmadığını veya istem hakkının tanınmadığını bilerek söz konusu alacağı doğuran ilişkiye girdiğini veya işin niteliği gereği bu durumu bilmesi gerektiğini ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilirler.

Yargıtay Kararları

Yargıtay 19. HD 25.03.2008 Tarih 2007/9269 E. 2008/2932 K.

“…Sözleşmeye imza koyan şirket ile davacı şirketin aynı gruba bağlı şirketler olduğunun aralarında organik bir bağ bulunması sebebiyle özdeşleştiğinin saptanması halinde olayda “tüzel kişilik perdesinin kaldırılması” teorisinin uygulanabileceği ve davalının sözleşme uyarınca kestiği faturalardan birinin davacı defterine kaydedilmiş olduğu da gözetilerek hüküm kurulmalıdır.”

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E. 2013/9984 K. 2014/1248

Mahkemece davalı Holding’in sermaye artırımında kullanılmak suretiyle nakit olarak verilen ve banka aracılığıyla transfer edilmek suretiyle gelen paraların sessiz ortaklardan sağlanan paralar olup, organizasyon çatısının Anonim Şirket olduğu, yabancı şirketlerin bankadaki hesaplarına transfer yapılarak sessiz ortaklara geri dönüşün engellenmesi amacıyla Holding iştiraki olmayan şirketlere kaynak sağlandığı, şirketlerin kurulum amacının vatandaşların parasını elde etmek olduğu, davalı şahsın bu eylemlerinden gerek haksız fiil gerekse organizasyon çatısı olarak ifade edilen Holding’in başkanı olarak sorumlu olduğu, dava dışı yurt dışındaki şirketle organik ve hukuki bir bağın bulunduğu, tüzel kişilik perdesinin aralanması teorisi uyarınca paranın yatırıldığı şirketle davalı Holding’in tek bir şirket olarak değerlendirilmesi gerektiği, davalı şahsın da zarardan sorumlu olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne dair verilen karar usul ve yasaya uygundur.

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi de 15.05.2006 tarih, 2005/8774 E. 2006/5232 K.

“davalı Ege A.Ş.’nin ödeme kabiliyeti olmayan, biçimsel olarak farklı tüzel kişiliği bulunan diğer şirketi Egekim Tic. A.Ş.’ ye borçları yüklemeye yönelik çabaları kabul görmemelidir…”

Konuya ilişkin hukuki danışmanlık almak için uzman ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Ticaret Hukukuna ilişkin diğer ilginizi çekebilecek çalışmalarımız;

İzmir Ticaret Avukatı

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe