Menü Kapat

Çek İptali Davası

Çek İptali Davası

Çek İptali Davası | İzmir Ticaret Avukatı

Ticari hayat akaşı kapsamında, para yerine sıklıkla kullanılmakta olan çek; kıymetli evrak olması sebebi ile 6102 Sayılı Türtk Ticaret Kanunu başta olmak üzere yasal süzenlemeler ile sıkı şartlar altına alınmıştır. Ticari davalarda sıklıkla karşılaştığımız problemlerden bir tanesi de çek iptalidir. Yasal mevzuatımız kapsamında çek iptaline ilişkin özel düzenlemelerden ziyade; poliçenin iptaline ilişkin maddelere atıf yapılarak süreç tanımlanmaktadır.

Korunan Hukuki Değer

Çek iptali davalarında korunmak istenen hukuki değer hiç kuşkusuz yetkili hamilin iradesi dışında elinden çıkan çeke bağlı haklarını koruma ve bu hakların 3. kişilerin eline geçmesin engellemektir.

Kim Dava Açabilir

Çek iptali davası, Türk Ticaret Kanunu Madde 757/1 kapsamında “İradesi dışında poliçe elinden çıkan kişi” tarafından, yani çeki üzerinde en son hak sahibi olan kişi tarafından açılabilir. Bu durumda davacının çeki elinde tutan zayi öncesi son kişi olması ve bu kişinin aynı zamanda çek üzerinde hak sahibi olması gerekmektedir.

Davalı Taraf

Çek davalarında, davanın açılma sebebinin çekin ziyaı olması sebebi ile husumet yöneltilecek kimseler söz konusu değildir. Çek iptali davaları hasımsız olarak açılmalıdır.

Yetkili & Görevli Mahkeme

Çek iptali davaların görevli mahkeme Türk Ticaret Kanunu’nun 5. maddesi “Aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın asliye ticaret mahkemesi tüm ticari davalar ile ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine bakmakla görevlidir” kapsamında Ticaret Mahkemeleri olduğu sabittir.

Çek iptali davalarına yetkili mahkeme ise, Türk Ticaret Kanunu Madde 757/1 hükmü ödeme yasağının ödeme veya hamilin yerleşim yerindeki asliye ticaret mahkemesinden istenebileceğini düzenlemiştir.

Çek İptali Davalarında İlan

Çeki iptali davasında, çeki elinde bulunduranın tespit edilmesi veya varsa hak sahiplerinin ortaya çıkarılması amacıyla Türk Ticaret Kanunu’nun 760, 761 ve 762. maddeleri gereğince ilan yapılması gerekmektedir. İlan ile belirlenen süre içinde çeki elinde bulunduranın mahkemeye başvurması, aksi takdirde çekin iptal edileceği ihtar edilir. Bu süre ise Türk Ticaret Kanunu’nun 761/1. fıkrası gereğince en az üç ay, en fazla bir yıl olmasına rağmen uygulamada işin aciliyeti de dikkate alınarak üç aylık süre verilmektedir.

Yargıtay Kararları

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2015/8361 Esas 2016/2795 Karar sayılı 14/03/2106 tarihli kararında “Davacı vekili, … Bankası Şubesi’ne ait çekin çek alacaklısı olarak görünen şirket tarafından müvekkili şirkete fatura verildiğini ancak, fatura edilen ürünlerin müvekkiline gönderilmediğini ileri sürerek, çekin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Mahkemece tüm dosya kapsamına göre, Türk Ticaret Kanunu’nda çek iptali için çekin zayi olması şartı gerektiği, somut olayda çekin zayi olmadığı gerekçesiyle, davanın reddine kararverilmiştir. Kararı davacı vekili temyiz etmiştir. Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, davanın hasımsız açılmış olmasına ve davacının iddiasının hasımlı açılması gereken menfi tespit davasının konusu olmasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.” demiştir.

Konuya ilişkin danışmanlık almak için uzman ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Ticaret Hukukuna ilişkin diğer ilginizi çekebilecek çalışmalarımız;

İzmir Ticaret Avukatı

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe