Menü Kapat

Sözleşme Nedir?

Sözleşme Nedir?

Sözleşme Nedir? | Ticaret Avukatı | İzmir Avukat | İzmir Avukatlık Bürosu

TDK’ye Göre Sözleşme Nedir?

Derdest Ne Demek

sözleşme

1. isim Sözleşmek işi, kavil.

2. isim, hukuk Hukuki sonuç doğurmak amacıyla iki veya daha çok kişinin, kuruluşun karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla gerçekleşen işlem, bağıt, akit, mukavele, kontrat:
      “Anayasa, her şeyden önce bütün vatandaşların uymak zorunda olduğu bir toplum sözleşmesidir.” – Necati Cumalı

3. isim Bu işlemi gösteren belge, mukavelename:
      “İlgili sözleşmelerin altına imzamızı koyarken bu imzaya sadık kalma konusunda ne ölçüde niyetliydik?” – Ahmet Cemal

Hukuk Kapsamında Sözleşme Nedir?

Sözleşme, en az iki kişinin, sözleşme kurmaya yönelik iradelerini, karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulan ve taraflar arasında bağlayıcı bir hukuki ilişki işlem olarak tanımlanabilir. Türk Borçlar Kanuna göre sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur. Burada bahsedilen irade açıklaması, açık veya örtülü olabilir.

Sözleşme Türleri

Taraflara Göre Sözleşme Türleri

 1. Bir tarafa borç yükleyen sözleşmeler.
 2. İki tarafa borç yükleyen sözleşmeler
  1. Tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmeler
  2. Eksik iki tarafa borç yükleyen sözleşmeler
 3. Çok taraflı Sözleşmeler

Sözleşmede Şekil Sebestliği İlkesi

Türk Borçlar Kanunu Madde 12 kapsamında sözleşmelere şekil serbestisi getirilmiş olup; sözleşmelerin hiçbir şekil şartı ile bağlı olmadığı düzenlenmiştir. Fakat bu serbesti kanunda aksi öngörülen durumlar ile sınırlandırılmıştır. Bu sınırlandırma aynı zamanda geçerlilik şartı olarak da tanımlanmaktadır.

MADDE 12- Sözleşmelerin geçerliliği, kanunda aksi öngörülmedikçe, hiçbir şekle bağlı değildir. Kanunda sözleşmeler için öngörülen şekil, kural olarak geçerlilik şeklidir. Öngörülen şekle uyulmaksızın kurulan sözleşmeler hüküm doğurmaz.

Türk Borçlar Kanunu

Sözleşme Özgürlüğü

Sözleşme özgürlüğü ilkesi, hukukumuzun en temel ilkelerinden bir tanesidir. Bu ilke kapsamında herkes diledikleri taraflar ile sözleşme yapabilir, ortak bir mutabakata vararak sözleşme içeriğini de istedikleri gibi düzenleyebilirler. Mutabakata varılarak, bir başka deyişle tarafların ortak iradeleri ile oluşturulan sözleşme düzenlemeleri adeta bir kanun gibi tarafları bağlamaktadır.

MADDE 26- Taraflar, bir sözleşmenin içeriğini kanunda öngörülen sınırlar içinde özgürce belirleyebilirler.

Türk Borçlar Kanunu

Bu özgürlüğün kimi uzantıları aşağıdaki gibi listelenebilir;

 • Sözleşme yapıp yapmama özgürlüğü
 • Sözleşme yapıp yapmama özgürlüğü
 • Sözleşmenin biçimini seçme özgürlüğü
 • Sözleşmeyi ortadan kaldırma ve içeriğini değiştirme özgürlüğü
 • Sözleşmenin içeriğini belirleme özgürlüğü

Sözleşmenin Geçerliliği

Türk Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında bir sözleşmenin geçerli olabilmesi için aranan bir takım şartlar bulunmaktadır. Bunlar;

 • Sözleşme taraflarının irade beyanları sağlıklı olmalıdır.
 • Sözleşme, Kanunun Emredici Kurallarına Aykırı Olmamalıdır
 • Sözleşme, Kamu Düzenine Aykırı Olmamalıdır.
 • Sözleşme, Genel Ahlaka Aykırı Olmamalıdır.
 • Sözleşme Konusu Yükümlülükler İmkansız Olmamalıdır.
 • Sözleşme, Kişilik Haklarına Aykırı Olmamalıdır.

Sözleşmenin tarafları, konuyu belirlerken kanunun çizdiği sınırları aşarlarsa bunun sonucu, sözleşmenin geçersizliğidir.

İmza

Yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde borç altına girenlerin imzalarının bulunması zorunludur. İmzanın, borç altına girenin el yazısıyla atılması gerekmektedir.. Güvenli elektronik imza da, el yazısıyla atılmış imzanın bütün hukuki sonuçlarını doğurur. İmzanın el yazısı dışında bir araçla atılması, ancak örf ve âdetçe kabul edilen durumlarda ve özellikle çok sayıda çıkarılan kıymetli evrakın imzalanmasında yeterli sayılır.  Görme engellilerin talepleri halinde imzalarında şahit aranır. Aksi takdirde görme engellilerin imzalarını el yazısı ile atmaları yeterlidir.

İmza atamayanlar, imza yerine usulüne göre onaylanmış olması koşuluyla, parmak izi, el ile yapılmış bir işaret ya da mühür kullanabilirler.

Ticaret Hukukuna ilişkin diğer ilginizi çekebilecek çalışmalarımız;

İzmir Ticaret Avukatı

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe