Menü Kapat

Tehdit Suçu & Cezası

Tehdit Suçu & Cezası

Tehdit Suçu & Cezası | İzmir Ceza Avukatı

Tehdit Suçu & Cezası

tehdit

isim, Arapça tehdīd

Gözdağı

Türk Ceza Kanunu Madde 106 kapsamında düzenlenen tehdit suçu, bir kişinin vücut bütünlüğü veya mal varlığı gibi hak ve özgürlüklerine yönelik bir kötülük gerçekleştirilmesi suçu olarak belirtilebilir. İlgili kanun maddesi kapsamında bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

Tehdit Suçunun Nitelikli Halleri

Tehdidin;

  • Silahla,
  • Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,
  • Birden fazla kişi tarafından birlikte,
  • Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.

Tehdit Suçuna İlişkin Emsal Kararlar

“Ben Yanarsam, Sen İki Kat Yanarsın”

Yargıtay 13. Ceza Dairesi 2016/11384 E. 2017/27 K.

Sanık … hakkında Tehdit suçu bakımından, sanığın, mağdura cep telefonu vasıtası ile gönderdiği mesajda “bak abi ben ne kadar yanarsam sen iki kat yanarsın, benden demesi” şeklindeki sözlerle gerçekleştirdiği tehdit eyleminin TCK’nın 106/1-2. cümlesindeki sair tehdit suçunu oluşturduğu, bu suçun takibinin şikayete tabi olduğu, mağdurun da şikayetçi olmadığı gözetilmeden, aynı Kanunun 106/1-1. cümlesi uyarınca mahkumiyet hükmü kurulması… Bozmayı gerektirmiş…

Mağdurun Gıyabında Gerçekleştirilen Tehdit Eyleminde Silah Teşhir Edilmesi Nitelikli Hal İçin Yeterli Değildir.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/4071 E. 2016/8906 K.

Tehdit suçunun nitelikli hali olan silahla tehdidin kabulü için; silahın, tehdit suçunda bizzat mağdura yönelik olarak görüp hissedilebileceği ve mağdurun üzerindeki etkisini artıracak biçimde teşhiri veya kullanılmasının yanında, mağdurun evi, arabası gibi daimi kullanımında olan eşyalarında hasar, iz, emare gibi belirtiler oluşturacak ve bu suretle tehdidin mağdurun üzerinde meydana getirdiği korkunun etkisini artıracak tarzda kullanılması gerekir. Bu nedenle, mağdurun yokluğunda gerçekleşen tehdit eyleminde, salt silah teşhir edilmiş olması, suçun nitelikli halinin oluşumu için yeterli sayılamayacaktır.

Alkol ve Öfke Tehdit Suçunun Oluşmasında Kastı Kaldırmaz

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2013/26045 E., 2015/37565 K.

Kavga ve tartışma sırasında haksız bir fiilin kendisinde husule getirdiği şiddetli öfke ve elemin (gazabın) failin iradesini etkileyen bir etken olarak kusur yeteneğinde meydana getirdiği azalma nedeniyle koşulları varsa ancak yasal indirim nedeni olarak kabul edilebilmesi olanaklı ise de, önceden ilke boyutunda kastı kaldıran ve suçun oluşumunu engelleyen bir husus olarak kabulü mümkün değildir. Bu açıklamalar doğrultusunda, sanığın mağduru “seni bu gece keserim, poliste çağırsan onlar gelene kadar seni çoktan kesmiş olurum, parçalarını bile bulamazlar” biçimindeki sözlerle tehdit ettiğinin kabul edilmesi karşısında, alkol ve öfkenin suç kastını kaldırmayacağı, tehdit suçunda tasarlama öğesinin bulunmadığı, söylenen sözlerin objektif olarak elverişli ve yeterli olması nedeniyle olayda tehdit suçunun oluştuğu gözetilmeden, kanuni olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi… Kanuna aykırı…

Ağzıma Geleni Söyledim Suçu Kabul Etmek Anlamına Gelecektir

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2015/22450 E.,  2015/36963 K.

Sanığın, “ağzıma geleni söyledim” biçimindeki tevilli ikrarı ile mağdurun soruşturma ve kovuşturma aşamalarındaki tutarlı beyanları karşısında, sanığın üzerine atılı tehdit suçunu işlediği sabit olduğu halde yerinde olmayan gerekçeyle beraatine karar verilmesi, Kanuna aykırı ve O Yer Cumhuriyet Savcısı’nın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA

Konuya ilişkin hukuki danışmanlık almak için uzman ekibimiz ile iletişime geçebilir misiniz.

İlginizi çekebilecek diğer çalışmalarımız;

İzmir Ceza Avukatı

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe