Menü Kapat

TCK Kapsamında Sahte İnstagram Hesabı Oluşturma

sahte instagram hesabı

Sahte İnstagram Hesabı | Ceza Avukatı | İzmir Avukat | İzmir Avukatlık Bürosu

Av. Mustafa Yolcu

TCK Kapsamında Sahte İnstagram Hesabı Oluşturma

Türk Ceza Kanunu kapsamında bir kimsenin sosyal medya hesaplarının çalınması neticesinde meydana gelen suça ilişkin özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Fakat bahse konu fiilin işlenmesi ile birlikte Türk Ceza Kanunu kapsamında aşağıdaki fiillerden bir veya daha fazlasının meydana gelmesi mümkündür.

1- Özel Hayatın Gizliliğini İhlal

Sosyal medya hesaplarının hukuka aykırı olarak olarak oluşturulması veya kopyalanması durumunda meydana gelebilecek suç tiplerinden bir tanesi özel hayatın gizliliğini ihlal suçudur. Burada bahse konu ihlalin ne şekilde gerçekleşeceği konusunda bir sınırlama bulunmamaktadır. Gizliliğe müdahale niteliğinde gerçekleştirilecek her hangi bir eylem ihlal kabul edilebilir.

Madde 134- (1) Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır. (2) Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanunu

2- Kişisel Verilerin Kaydedilmesi

Sosyal medya hesaplarının sahte olarak oluşturulması durumunda meydana gelebilecek bir diğer suç tipi de kişisel verilerin kaydedilmesi suçudur. Örneğin mağdura ait gizli bir hesap üzerinden fotoğrafları elde ederek, sahte bir hesap oluşturma sürecinde kullanılması durumunda bu suç tipinin unsularının oluştuğundan bahsedilebilecektir. Doktrinde işbu suç tipinden veri hırsızlığı olarak da bahsedilmektedir.

Madde 135- (1) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. (2) Kişisel verinin, kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin olması durumunda birinci fıkra uyarınca verilecek ceza yarı oranında artırılır. (3)

Türk Ceza Kanunu

3-  Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme

İşbu madde kapsamında ilgili suçun tamamlanmış sayılması için kişisel verinin hukuka aykırı olarak verilmesi, yayılması ya da ele geçirilmesi yeterli olup; bundan ötürü bir zarar doğması şart değildir.

YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2015/13248 K. 2017/3108

…facebook adlı sosyal paylaşım sitesinde başkalarına ait resimlerle rahatlıkla sahte hesaplar açılabileceğini mağdura ispatlama saikiyle ve onun rızası olmaksızın mağdurun facebook profilindeki resmini kullanarak “Nesrin Hülya E.” adıyla yeni bir facebook hesabı açtığı olayda, Mağdurun kişisel veri niteliğindeki resmini, hukuka uygunluk nedenlerinin bulunmaması sebebiyle hukuka aykırı olduğunda tereddüt bulunmayan bir yöntemle “Nesrin Hülya E.” adlı facebook hesabı üzerinden başkalarının görgüsüne sunan sanık hakkında, genel kastla işlenen verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan dolayı mahkumiyet kararı verilmesine dair yerel mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Madde 136- (1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2)Suçun konusunun, Ceza Muhakemesi Kanununun 236 ncı maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları uyarınca kayda alınan beyan ve görüntüler olması durumunda verilecek ceza bir kat artırılır.

Türk Ceza Kanunu

4- Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması

Madde 268- (1) İşlediği suç nedeniyle kendisi hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasını engellemek amacıyla, başkasına ait kimliği veya kimlik bilgilerini kullanan kimse, iftira suçuna ilişkin hükümlere göre cezalandırılır.(3)

Türk Ceza Kanunu

İlginizi çekebilecek diğer çalışmalarımız;

İzmir Ceza Avukatı

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe