Menü Kapat

Zorunlu Müdafilik Halleri

Zorunlu Müdafilik Halleri

Zorunlu Müdafilik Halleri | Ceza Avukatı | İzmir Avukat | İzmir Avukatlık Bürosu

Zorunlu Müdafilik Nedir?

Zorunlu müdafilik halleri, Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 150 kapsamında belirlenmiş olup konuya ilişkin detayların Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi Ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında düzenlenecek olduğu belirtilmiştir. Zorunlu müdafilik özetle ihtiyaç veya gereksinim sahibi kimselere Baro tarafından avukat atanması kurumudur.

Ayrıca, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi m.6/3-c’ye göre; “Bir suçla itham edilen herkes kendisini bizzat savunmak veya seçeceği bir müdafinin yardımından yararlanmak; eğer avukat tutmak için gerekli maddî olanaklardan yoksun ise ve adaletin yerine gelmesi için gerekli görüldüğünde, re’sen atanacak bir avukatın yardımından ücretsiz olarak yararlanabilme(k)” hakkına sahiptir. Bu kapsamda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından avukata erişim hakkının kısıtlandığı bir çok farklı olaya ilişkin ihlal kararı verilmiştir.

Peki Hangi CMK Kapsamında Hangi Hallerde Zorunlu Müdafilik Öngörülmüştür?

  • Şüpheli Veya Sanık, Müdafi Seçebilecek Durumda Olamaması

Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 150- (1) “Şüpheli veya sanıktan kendisine bir müdafi seçmesi istenir. Şüpheli veya sanık, müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse, istemi halinde bir müdafi görevlendirilir.”

  • Şüpheli Veya Sanık; Çocuk, Kendisini Savunamayacak Derecede Malul Veya Sağır Ve Dilsiz Olması Durumunda

Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 150- (2) “Müdafii bulunmayan şüpheli veya sanık; çocuk, kendisini savunamayacak derecede malul veya sağır ve dilsiz ise, istemi aranmaksızın bir müdafi görevlendirilir.”

  • Alt Sınırı Beş Yıldan Fazla Hapis Cezasını Gerektiren Suçlar


Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 150- (3) “Alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmada ikinci fıkra hükmü uygulanır.”

Örgüt, Kasten öldürme, Organ veya doku ticareti, Çocuk düşürtme, Cinsel saldırı, Çocukların cinsel istismarı, Reşit olmayanla cinsel ilişki, Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, Kıt’a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit platformların işgali, zimmet, İrtikap, Yabancı devlet aleyhine asker toplama, Düşman devlete maddi ve mali yardım, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silâhlı isyan, Silâhlı örgüt, Silâh sağlama, Siyasal veya askerî casusluk, Devlet sırlarından yararlanma, Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik suçları örnek olarak sayılabilir.

  • Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi Ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Belirlenen Hususlar

Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 150- (4) “Zorunlu müdafilikle ilgili diğer hususlar, Türkiye Barolar Birliğinin görüşü alınarak çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”

Konuya ilişkin detaylı bilgi için bulunduğunuz il barosuna, detaylı bilgi için iletişim sayfası üzerinden tarafımıza ulaşabilirsiniz.

İlginizi çekebilecek diğer çalışmalarımız;

İzmir Ceza Avukatı

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe