Menü Kapat

Mükerrer Suç Nedir?

Mükerrer Suç Nedir?

Mükerrer Suç Nedir? | Mükerrer Suç Ne Demektir? | İzmir Avukatlık Bürosu

Türk Dil Kurumu’na Göre Mükerrer Nedir?

Mükerrer Suç

mükerrer

sıfat, eskimiş, Arapça mukerrer

Tekrarlanmış, yinelenmiş:
      Mükerrer nüsha.

Türk Dil Kurumuna göre arapça kökenli tekrir sözcüğünden gelmekte olan mükerrir kavramı, tekrarlanmış veya yinelenmiş anlamına gelmektedir.

Hukukta Mükerrer Ne Demek?

Mükerrer, tekrarlanma veya yenilenme anlamına gelmekte olup; aynı suçun birden çok işlenmesi durumunda mükerrer suç kavramı gündeme gelmektedir. Önceden işlenen suçtan dolayı verilen hüküm kesinleştikten sonra yeni bir suçun işlenmesi halinde, tekerrür hükümleri uygulanmaktadır. (TCK m. 58). Burada aynı kişi tarafından tekrar işlenen suç mükerrer suç, suçu işleyen kimse de mükerrir olmuş olur. Dolayısıyla suçu işleyen kimse hakkında mükerrirlere özgü özel usul hükümleri uygulanır. Bir başka ifade ile bir kimse yasade belirtili şekilde birden fazla suç işlemesi durumunda özel kanun maddeleri kapsamında yargılanız. Tekerrür hükümlerinin uygulanması için cezanın infaz edilmiş olması şartı aranmamaktadır.

Bir Suçun Tekerrür Hükümleri Kapsamında Değerlendirilmesi İçin Ne Kadarlık Bir Süre Öngörülmüştür?

Tekerrür hükümleri, önceden işlenen suçtan dolayı;

  • Beş yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkûmiyet halinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren beş yıl,
  • Beş yıl veya daha az süreli hapis ya da adlî para cezasına mahkûmiyet halinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren üç yıl

geçtikten sonra işlenen suçlar dolayısıyla uygulanmaz.

Tekerrür Halinde Uygulanacak Ceza Şartları Kanunda Öngörülen Şartlar Çerçevesinde Ağırlaştırılabilir.

Tekerrür halinde, sonraki suça ilişkin kanun maddesinde seçimlik olarak hapis cezası ile adlî para cezası öngörülmüşse, hapis cezasına hükmolunur. Tekerrür halinde hükmolunan ceza, mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilir. Ayrıca, mükerrir hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanır.

Hangi Suçlara Tekerrür Hükümleri Uygulanır?

Yasal mevzuat kapsamında tekerrür hükümlerinin uygulanacak olduğu suç tipleri özel olarak sayılmamıştır. Bu kapsamda aşağıda detayları belirtilen istisnalar haricinde tüm suç tiplerine tekerrür hükümlerinin uygulanması mümkündür.

Tekerrür Hükümlerinin İstisnaları

  • Kasıtlı suçlarla taksirli suçlar ve sırf askerî suçlarla diğer suçlar arasında tekerrür hükümleri uygulanmaz.
  • Kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile parada veya kıymetli damgada sahtecilik suçları hariç olmak üzere; yabancı ülke mahkemelerinden verilen hükümler tekerrüre esas olmaz.
  • Fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan kişilerin işlediği suçlar dolayısıyla tekerrür hükümleri uygulanmaz.

Mahkûmiyet kararında, hükümlü hakkında mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanacağı belirtilir. Mükerrirlerin mahkûm olduğu cezanın infazı ile denetimli serbestlik tedbirinin uygulanması, kanunda gösterilen şekilde yapılır. Mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin, itiyadi suçlu, suçu meslek edinen kişi veya örgüt mensubu suçlu hakkında da uygulanmasına hükmedilir.

5275 Sayılı Kanun’un 108/3. maddesi hükmü uyarınca ikinci kez tekerrür hükümlerinin uygulanması durumunda hükümlünün koşullu salıvermeden yararlanamayacağı göz önüne alınarak, sanığa ait UYAP üzerinden temin edilen adli sicil kaydı ile dosyada mevcut adli sicil kayıtları incelendiğinde, tekerrüre esas alınan Niğde 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2010/91-2011/140 Sayılı 1 yıl 2 ay hapis cezası ile mahkumiyetine dair ilamında TCK’nın 58. maddesinin uygulandığı anlaşılmakla, ikinci kez mükerrir olan sanığın denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanamayacağı gözetilmeksizin ve ikinci kez mükerrir olduğu belirtilmeksizin denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanmasına karar verilmesi… kanuna aykırı olup….

YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2017/1391 K. 2017/10685

İlginizi çekebilecek diğer çalışmalarımız;

İzmir Ceza Avukatı

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe