Menü Kapat

KVKK Nedir?

KVKK Nedir?
KVKK Nedir?

KVKK Nedir? | İzmir KVKK Avukatı

KVKK Nedir?

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu‘nun kısaltması olan KVKK özellikler mevzuattan habersiz olanlar için kafa karıştırıcı olabilir. Uygulamada 6698sayılı kanunun yanı sıra kimi zamanlar Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun da kısaltılması olarak kullanıldığı görülmektedir.

Amacı Nedir?

6698 Sayılı KVKK’nın amacı başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri (gerçek kişilerin kimliğini tanımlanabilir kılan verileri ) işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri düzenlemek olup; Avrupa Birliği uyum süreci nezdinde Türkiye’de 2016 yıında yürürlüğe girmiştir.

KVKK Kapsam

Kişisel Verileri Koruma Kanunu kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır. Burada kamu ve özel tüzel kişiler arasında bir ayrım yapılmamış olmasının altı çizilmelidir. Kamu tüzel kişileri de özel tüzel kişiler gibi kanun kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

Temel İlkeler

Kanun kapsamında beş temel ilke bulunmakta olup; kanunun 4. maddesi ile düzenlenmiştir.

  1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
  2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
  3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
  4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
  5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.
Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe