Menü Kapat

Kişisel Veri Kategorileri Nelerdir?

Kişisel Veri Kategorileri | KVKK Avukatı | İzmir Avukat | İzmir Avukatlık Bürosu

Kişisel Veri Kategorileri nelerdir? Listeleyerek, özetle açıkladık. Konuya ilişkin olarak öncelikle, kişisel veri kavramına ilişkin bu yazımızı inceleyebilirsiniz.

Kişisel Veri Kategorileri

Kişisel Veri Kategorileri: Kimlik

Bu veri kategorisi Ad soyad, Anne – baba adı, Anne kızlık soyadı, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, Nüfus cüzdanı seri sıra no, TC kimlik no gibi veri türlerini ifade etmektedir.

İletişim

Bu kişisel veri kategorisi Adres no, E-posta adresi, İletişim adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon no gibi veri türlerini ifade etmektedir

Lokasyon

Bu veri kategorisi GPS lokasyonu, seyahat verileri gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Özlük

Bu veri kategorisi Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları, Mal bildirimi bilgileri, Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporları gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Hukuki İşlem

Bu veri kategorisi Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Müşteri İşlem

Bu veri kategorisi Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Fiziksel Mekan Güvenliği

Bu veri kategorisi Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları gibi veri türlerini ifade etmektedir.

İşlem Güvenliği

Bu kişisel veri kategorisi IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgilerigibi veri türlerini ifade etmektedir.

Risk Yönetimi

Bu veri kategorisi Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Finans

Bu veri kategorisi Bilanço bilgileri, Finansal performans bilgileri, Kredi ve risk bilgileri, Malvarlığı bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Mesleki Deneyim

Bu veri kategorisi Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Pazarlama

Bu veri kategorisi Alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Görsel Ve İşitsel Kayıtlar

Bu veri kategorisi fotoğraf ve kamera kayıtları, ses kayıtları gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri Kategorileri

Özel Nitelikli Kişisel Veri Kategorileri: Irk Ve Etnik Köken

Kişinin ırkı, etnik kökenine ilişkin veri türlerini ifade etmektedir. Uyruk verisi i ile karıştırılmamalıdır.

Siyasi Düşünce Bilgileri

Bu veri kategorisi Siyasi düşüncesini belirten bilgiler, Siyasi parti üyeliği bilgisi gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Felsefi İnanç, Din, Mezhep Ve Diğer İnançlar

Bu kişisel veri kategorisi Dini veya Felsefi inancına ilişkin bilgiler, Mezhep aidiyetine ilişkin bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Kılık Ve Kıyafet

Bu veri kategorisi kişiyi, ayrımcılığa maruz bırakabilecek Kılık ve kıyafete ilişkin bilgilerini içeren veri türlerini ifade etmektedir.

Dernek Üyeliği

Bu veri kategorisi dernek üyeliğine ilişkin bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Vakıf Üyeliği

Bu veri kategorisi vakıf üyeliğine ilişkin bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Sendika Üyeliği

Bu kişisel veri kategorisi sendika üyeliğine ilişkin bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir. Özellikle iş süreçlerinde söz konusu veri ayrımcılığa sebebiyet verebilmektedir.

Sağlık Bilgileri

Bu veri kategorisi Engellilik durumuna ait bilgiler, Kan grubu bilgisi, Kişisel sağlık bilgileri, Kullanılan cihaz ve protez bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Cinsel Hayat

Bu kişisel veri kategorisi cinsel hayata ilişkin cinsel yönelim bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri

Bu veri kategorisi ceza mahkûmiyetine ilişkin bilgiler, adli kayıtlar ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Biyometrik Veri

Bu veri kategorisi Avuç içi bilgileri, Parmak izi bilgileri, Retina taraması bilgileri, Yüz tanıma bilgileri gibi kişiyi ayırt etmeye yarayan veri türlerini ifade etmektedir.

Genetik Veri

Bu veri kategorisi kişiye ait DNA ve benzeri genetik verileri içeren veri türlerini ifade etmektedir.

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe