Menü Kapat

Aydınlatma Metni Nedir, Neleri İçermelidir?

aydınlatma metni

Aydınlatma Metni Nedir | KVKK Avukatı | İzmir Avukat | İzmir Avukatlık Bürosu

Aydınlatma Metni nedir? Aydınlatma yükümlülüğü nasıl ve ne zaman yerine getirilmelidir? Aydınlatma Metinlerinde bir şekil şartı mevcut mudur? Hemen açıklayalım;

Kişisel Verileri Koruma Kanunun 10 uncu maddesine göre; kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce, ilgili kişilerin bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Bu yükümlülük yerine getirilirken veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce yapılacak bilgilendirmenin asgari olarak aşağıdaki konuları içermesi gerekmektedir:

  • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
  • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
  • Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
  • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
  • İlgili kişinin Kanunun 11 inci maddesinde sayılan diğer hakları.

Aydınlatma Yükümlülüğü Ne Zaman Yerine Getirilmelidir?

İlgili kişinin açık rızasına veya Kanundaki diğer işleme şartlarına bağlı olarak kişisel veri işlendiği her durumda aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmelidir. Kişisel veri işleme amacı değiştiğinde ise veri işleme faaliyetinden önce bu amaç için aydınlatma yükümlülüğü ayrıca yerine getirilmelidir.

Veri sorumlusunun farklı birimlerinde/departmanlarında kişisel veriler farklı amaçlarla işleniyorsa, aydınlatma yükümlülüğü her bir birim nezdinde ayrıca yerine getirilmelidir. Burada önceden hazırlanacak aydınlatma metinleri aracılığı ile aydınlatma yükümlülüğü gerçekleştirilebilecektir.

Sicile kayıt yükümlülüğünün bulunması durumunda ise aydınlatma metni ile Veri Sorumluları Sicilinde açıklanan bilgilerle uyumlu olmalıdır.

“Kişisel veri işleme faaliyetinin açık rıza şartına dayalı olarak gerçekleştirilmesi halinde, aydınlatma yükümlülüğü ve açık rızanın alınması işlemlerinin ayrı ayrı yerine getirilmesi gerekmektedir.”

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Aydınlatma Metinlerine İlişkin Bir Şekil Şartı Mevcut Mudur?

Veri sorumlusu ya da yetkilendirdiği kişi tarafından sözlü, yazılı, ses kaydı, çağrı merkezi gibi fiziksel veya elektronik ortam kullanılmak suretiyle aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirilebilir. Bu kapsamda aydınlatma metinlerine ilişkin bir şekil şartı bulunmamakta olup; fiziksel ortamda olduğu kadar elektronik olarak da aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilebilir.

Konuya ilişkin danışmanlık almak için tarafımız ile iletişime geçebilirsiniz.

Konuya ilişkin ayrıca kurumun hazırlamış olduğu Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Rehberi‘ni İnceleyebilirsiniz.

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe