Menü Kapat

VERBİS Süreler Belirtilirken Nelere Dikkat Edilmelidir? Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’nde Süreleri Belirlerken Dikkat Edilecek Kriterler | Verbis Süreler

Verbis Süreler | KVKK Avukatı | İzmir Avukat | İzmir Avukatlık Bürosu

verbis süreler

VERBİS kaydı gerçekleştirilirken dikkat edilmesi gereken hususlar Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenlenmiş olup; yönetmeliğin 9. Maddesi kapsamında sürelerin belirlenmesinde esas alınacak kriterler belirlenmiştir.

İlgili Madde kapsamında veri sorumluları tarafından Sicile açıklanacak kişisel verilerin mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami muhafaza edilme süresine ilişkin bilgiler veri kategorileri ile eşleştirilerek Sicile bildirilmesi gerekmektedir. Veri sorumlusu tarafından Sicile bildirilen veri kategorilerinin işleme amaçları ve bu amaçlara dayalı olarak işlenmeleri için gerekli olan azami muhafaza edilme süreleri ile mevzuatta öngörülen süreler farklı olabilir. Bu durumda mevzuatta azami muhafaza edilme süresi öngörülmüşse öngörülen bu süre yoksa bunlardan en uzun süre esas alınarak bu veri kategorisi için sicile bildirim yapılmalıdır. Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami muhafaza edilme süresi belirlenirken ise aşağıda listelenen kriterler incelenmelidir.

Veri Sorumluları Sicil Kaydı (Verbis) ve Kişisel Veri Envanteri Hazırlanırken Belirtilecek Süreler İçin Aşağıdaki Kriterlere Dikkat Edilmesi Gerekmektedir.

a) İlgili veri kategorisinin işlenme amacı kapsamında veri sorumlusunun faaliyet gösterdiği sektörde genel teamül gereği kabul edilen süre,

b) İlgili veri kategorisinde yer alan kişisel verinin işlenmesini gerekli kılan ve ilgili kişiyle tesis edilen hukuki ilişkinin devam edeceği süre,

c) İlgili veri kategorisinin işlenme amacına bağlı olarak veri sorumlusunun elde edeceği meşru menfaatin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak geçerli olacağı süre,

ç) İlgili veri kategorisinin işlenme amacına bağlı olarak saklanmasının yaratacağı risk, maliyet ve sorumlulukların hukuken devam edeceği süre,

d) Belirlenecek azami sürenin ilgili veri kategorisinin doğru ve gerektiğinde güncel tutulmasına elverişli olup olmadığı,

e) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü gereği ilgili veri kategorisinde yer alan kişisel verileri saklamak zorunda olduğu süre,

f) Veri sorumlusu tarafından, ilgili veri kategorisinde yer alan kişisel veriye bağlı bir hakkın ileri sürülmesi için belirlenen zamanaşımı süresi, dikkate alınır.

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe