Menü Kapat

Kişisel Veri Envanteri Nedir?

Kişisel Veri Envanteri Nedir?

Veri Envanteri Nedir | KVKK Avukatı | İzmir Avukat | İzmir Avukatlık Bürosu

Kişisel veri envanteri, veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanteri ifade etmektedir.

Buna göre Envanter, faaliyetleri kapsamında kişisel veri işlemekte olan veri sorumlularınca tüm süreçlerin değerlendirilmesi, bu süreçler kapsamındaki tüm faaliyetlerin irdelenmesi, her faaliyetle ilgili işlenen kişisel verilerin tek tek belirlenmesi, bu kişisel verilerin hangi amaçlar ve hukuki sebeple işlendiği, aktarılıp aktarılmadığı, kimlere aktarıldığı, işlenen kişisel verinin kimlere ait olduğu, her bir kişisel veri için veri sorumlusunca belirlenen saklama süresi, yurt dışına aktarım yapılıp yapılmadığı, verilerin güvenliği için hangi teknik veya idari tedbirlerin alındığı bilgilerinin detaylı analizinin yapılması sonucunda ortaya çıkacak bir tür rapordur.

Envanter hazırlama yükümlülüğü getirilmesinin nedeni; veri sorumlularının faaliyetlerine bağlı tüm süreçlerinde Kanuna uyumunun sağlanması, başka bir ifadeyle Kanuna aykırı
bir kişisel veri işleme durumu olup olmadığının kolayca tespitinin sağlanmasıdır. Diğer bir ifadeyle, kişisel veri işleme faaliyetlerinin Kanuna uyumu ile ilgili veri sorumlusunun bir tür kendi kendini denetlemesidir.

Kişisel Veri Envanteri Örneği
Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan örnek kişisel veri envanteri

Kimler Envanteri Hazırlamakla Yükümlüdür?

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik Madde 5 kapsamında sicile kayıtla yükümlü olan veri sorumluları, Kişisel Veri İşleme Envanteri hazırlamakla yükümlüdür. Sicil başvurularında Sicile açıklanacak bilgiler Kişisel Veri İşleme Envanterine dayalı olarak hazırlanır. Sicil kayıt yükümlülüğünden muaf veri sorumlularını buradan öğrenebilirsiniz.

Veri Envanteri, Aydınlatma Metinleri, Veri Saklama & İmha Politikası ve Veri Sorumluları Sicili uyumlu olmalıdır.
Aydınlatma Metinleri, Açık Rıza Metinleri, Veri Saklama ve İmha Politikası ve Ver Sorumluları Sicili kaydı Veri Envanteri ile uyumlu halde düzenlenmelidir.

Envanter Nasıl Hazırlanır?

Kişisel Veri Envanteri hazırlarken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Kişisel veri envanterinde bulunması gereken asgari unsurlar için ilgili yazımızı inceleyebilirsiniz.

  1. Süreç veya Faaliyet Bazında Kişisel Verilerin Tespiti
  2. Tespit Edilen Kişisel Verilerin Niteliklerinin Belirlenmesi
  3. İşlenen Kişisel Verinin Hukuki Sebebinin Tespiti
  4. Kişisel Veri İşleme Amaçlarının Tespiti
  5. Veri Konusu Kişi Grubunun Belirlenmesi
  6. İşlenen Kişisel Verilerin Saklama Süresinin Belirlenmesi
  7. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Alıcı / Alıcı Gruplarının Belirlenmesi
  8. Yabancı Ülkelere Aktarılan Kişisel Verilerin Belirlenmesi
  9. İşlenen Kişisel Veriler İçin Alınan Teknik ve İdari Tedbirlerin Belirlenmesi

Konuya ilişkin hukuki danışmanlık almak için tarafımız ile iletişime geçebilirsiniz.

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe