İzmir İdare Avukatı
İzmir İdare Avukatı

İzmir İdare Avukatı | İdare Hukuku

İdare Hukuku

İdari Yargılama Usulü Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yürütmekte olduğumuz çalışmalar ile güncel danışmanlık hizmetlerimizi sürdürmekteyiz. Bireyler ya da kurumlar devlet idaresiyle, devletin uygulamaları ve yaptırımlarıyla karşı karşıya kalabilir. Bu gibi hukuki durumlarda Efes Hukuk Bürosu, geniş idare hukuku ve idari yargılama süreci bilgisi ile bu alandaki hukuki sorunlarınıza etkin çözümler bulmayı amaçlar; dava öncesi ve dava sonrası aşamalarda müvekkillerine gerekli hukuki desteği verir. İdare hukukunda uzmanlaşmış avukat ekibimiz ile yanınızdayız.

Müvekkillerimizi idari otoriteler nezdinde temsil etmekteyiz. İdare Hukuku kapsamında;

  • İdari Düzenlemeler (Kanun, Yönetmelik ve ilgili mevzuat),
  • Tebliğler,
  • Kararname,
  • Rehber,
  • Kılavuz,
  • Karar ve İdari İşlemler

hakkında gerek yerel mahkemeler gerekse Danıştay nezdinde görülen iptal ve tam yargı davaları süreçlerinde ihtilaf çözümü hizmeti sunmaktayız.

Vergi Hukuku

Vergi Usul Kanunu ve ilgili yasal mevzuat kaynaklı uyuşmazlıklara yönelik uzman ekibimiz ile yanınızdayız. Müvekkillerimize, idare ve vergi hukuku konularında, zorunlu düzenlemelere uyum çalışmalarında hukuki danışmanlık vermekte, bu kapsamda uyumluluk denetimleri gerçekleştirmekte ve eğitim hizmetleri hususunda farklı ve eksiksiz bir hizmet sağlamaktayız.

Ulusal ve uluslararası anlaşmaları da değerlendirerek şirketlerin vergisel yönden yeniden yapılandırılmaları, vergi davalarının takibi, vergi incelemeleri sürecinde hukuki danışmanlık hizmeti ve olası vergi incelemelerinin önlenmesi için gerekli aksiyonların alınması, transfer fiyatlandırması, vergi planlaması, gümrük mevzuatı ve vergisel risk tespiti gibi birçok alanda savunma  ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Müvekkillerimizi idare nezdinde temsil etmekte; idari düzenlemeler, tebliğler, kararname, rehber, kılavuz, karar ve idari işlemler hakkında gerek yerel mahkemeler gerekse Danıştay nezdinde görülen iptal ve tam yargı davaları süreçlerinde ihtilaf çözümü hizmeti sunmaktayız.

İdare ve Vergi Hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarınıza yönelik sorularınız için İletişim sayfası üzerinden bize ulaşabilirsiniz. İdare Avukatı

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat 9 Daire 59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: info@efeshukuk.com

Telefon: +90 553 463 7079