Menü Kapat

Mobbing İspat Koşulları

Mobbing İspat Koşulları
Mobbing İspat Koşulları

Mobbing İspat Koşulları | Yargıtay Kararlarında Mobbing | Mobbingi İspat İçin Deliller | İş Hukuku | İşçi Avukatı | İşveren Avukatı İzmir Hukuk Bürosu | İzmir Avukat | Efes Hukuk Bürosu

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi
Esas Numarası: 2009/8046
Karar Numarası: 2011/9717

“İşten ayrılma belgesi, doktor raporu ve davacı tanığının beyanlarından işyerinde davacı üzerinde psikolojik baskı mobbing oluşturulduğu, davacının işten çıkış belgesinde bu yönde beyanının alındığı anlaşılmaktadır. Davacının istifa dilekçesinin gerçek istifa iradesi ile imzalanmadığı psikolojik baskı mobbing yolu ile istifaya zorlandığı anlaşılmaktadır. Davacı işçinin iş sözleşmesini feshi haklı olup dava konusu kıdem tazminatı isteğinin kabulü yerine yazılı şekilde reddi hatalı olmuştur.” Şeklinde kararlar uygulamada sıkça verilmektedir.

İşyerinde psikolojik taciz olarak da adlandırılan mobbing , çağdaş hukukun son zamanlarda mahkeme kararlarında ve öğretide sıkça dile getirdiği bir hukuki olaydır. Mobbing sadece iş ilişkisinde meydana gelen psikolojik tacizlerde/yıldırmalar için kullanılan bir terim olsa da esasında halk dilinde mobbingin tanımı yanlış yapılmaktadır. İşçinin geç saatlere kadar çalıştırılması, mesai saatleri dışında da iş için işveren tarafından sürekli rahatsız edilmesi, işyerinde ayrımcılığa uğraması gibi mobbing örneklerine sıkça rastlamaktayız. Mobbing’in tanımına ilişkin yazımız için buraya tıklayabilirsiniz.

İşçinin anlattığı, mobbing teşkil eden olayların tutarlık teşkil etmesi ve kuvvetli bir emarenin bulunması gerekmektedir. Örneğin mesai saatleri dışındaki aramalar, mesaj kayıtları, tanık anlatımları, varsa psikolojik rahatsızlığa ilişkin alınan raporlar, işçilik ücretlerinin eksik ödenmesi veya hiç ödenmemesi hususları mobbing ispatında kullanılmaktadır. Bu haliyle, kişilik hakları ve sağlığın ağır saldırıya uğraması mobbing varlığının tartışmasız kabulünü doğurur.

Gerek işverenin işçiyi koruma ve gözetme borcu sebebi ile; gerekse zayıf olanı koruma düşüncesiyle Mahkemeler nezdinde işçi lehine yorum ilkesi gereğince, mobbing e uğrayan işçilerin ilk adımı atmasının önemini söyleyebiliriz. Detaylı bilgi veya sorularınız için bizim ile iletişim‘e geçebilirsiniz.

İş Hukuku Kapsamında Hazırladığımız Diğer Çalışmalarımız;

İzmir İş Avukatı

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe