Menü Kapat

Ücreti Ödenmeyen İşçinin Hakları

Ücreti Ödenmeyen İşçinin Hakları

Ücreti Ödenmeyen İşçinin Hakları | İş Hukuku | İşçi Avukatı | İşveren Avukatı | İzmir Avukat | İzmir Hukuk Bürosu

Ücret Ne Zaman Ödenmelidir?  

Ücretin ödenmesi gereken zamanın tespiti için öncelikle iş sözleşmesinin incelenmesi gerekmektedir. İşçi ve işveren arasında imzalanan iş sözleşmesinde ücretin “Her ayın 2’si” gibi belirli bir tarihte ya da “Her ayı takip eden ilk 5 gün içinde” şeklinde bir zaman aralığında ödeneceğine ilişkin düzenleme yapılmış olabilir. İşveren; sözleşme ile belirlenen sürelerde ücret ödemekle yükümlüdür. 

İş sözleşmesinde ücret ödeme zamanı belirlenmemişse ya da işçi ve işveren arasında yazılı bir iş sözleşmesi bulunmuyor ise; 4857 sayılı İş Kanunu’nun 32. Maddesi uyarınca ücretin en geç ayda bir ödenmesi gerekmektedir. Bu durumda işveren en geç çalışmayı takip eden ayın ilk iş günü ücret ödemekle yükümlüdür. 

Ücreti Ödenmeyen İşçinin Hakları Nelerdir? 

Fesih Hakkı: Ücreti ödenmeyen işçi 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24/II-e Maddesi uyarınca iş sözleşmesini haklı nedenle feshederek kıdem tazminatına hak kazanabilir. Yargıtay içtihatları uyarınca yol-yemek, fazla mesai, ikramiye, prim, hafta tatili, resmi tatil vb. ücretlerin ödenmemesi de bu madde kapsamında değerlendirilmekte ve işçinin bu alacaklar için de haklı fesih imkanı bulunduğu kabul edilmektedir. 

Ücret Alacağını Talep Hakkı: Ücret ve ücret ekleri ödenmeyen işçi sözleşmesi devam ederken ya da sözleşmesini feshederek bu alacakları icra takibi ve/veya dava yolu ile faiziyle birlikte talep edebilir. Ancak önemle belirtmek gerekir ki; sözleşme ile ödeme tarihi belirlenmemiş ve işveren temerrüde düşürülmemiş ise faiz; icra ya da dava tarihinden itibaren işlemeye başlayacaktır. Faizin önceden işletilebilmesi için işverenin ihtarname ile temerrüde düşürülmesi gerekmektedir. 

İş Görmekten Kaçınma Hakkı: 4857 sayılı İş Kanunu’nun 34. Maddesi uyarınca; ücreti ödeme gününden itibaren 20 gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. İşveren; usulüne uygun olarak iş görmekten kaçınma hakkını kullanan işçinin sözleşmesini feshedemez. Bu hakkı kullanan işçinin yerine yeni işçi alınması, işinin başkasına yaptırılması da kanun hükmü ile yasaklanmıştır. 

Yukarıda belirtilen haklar kullanılırken bildirimlerin usulüne uygun yapılması, hak düşürücü sürelerin ve zamanaşımının kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple ileride herhangi bir hak kaybına uğramamak için söz konusu haklar kullanılmadan önce hukuki danışmanlık hizmeti alınması önemlidir. 

İş Hukuku Kapsamında Hazırladığımız Diğer Çalışmalarımız;

İzmir İş Avukatı

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe