Menü Kapat

İşçi Çıkarma Yasağı

İşçi Çıkarma Yasağı

işçi Çıkarma Yasağı | İşçi & İşveren Avukatı | İzmir Avukat | İzmir Hukuk Bürosu

17 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan “Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle  Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında İş Kanunda bir takım değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Söz konusu değişiklikler kapsamında İşverenlere bir takım kısıtlama ve yükümlülükler getirilmiştir. Bunlardan belki de en gündemde olan değişiklik, halk arasındaki tabiri ile işçi çıkarma yasağı olarak belirtilebilir. Peki, bu yasağın kapsam ve sınırları nelerdir?

İşten Çıkarma Yasağı Nedir?

Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle  Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilen işverenin işten çıkarma yasağı kanunun resmi gazetede yayınlanma tarihi olan 17 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda işverenlerin belirtilen istisnalar haricinde personelleri işten çıkarması yasaklanmıştır.

4857 Sayılı İş Kanunu / Geçici Madde 10

Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemez.

İşten Çıkarma Yasağının İstisnaları Nelerdir?

Yukarıda yer vermiş olduğumuz İş Kanunu Geçici 10. madde gereği, işverenler yalnızca 4857 sayılı İş Kanunu’nun işverenin haklı nedenle derhal fesih nedenlerinin düzenlenmiş olduğu 25/II bendindeki “ahlak ve iyiniyete uymayan nedenler” başlığında sıralanmış sebeplere dayalı olarak iş akdinin feshini gerçekleştirebileceklerdir.

Madde 25/II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:
a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.
b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.
c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.
d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine
sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.
e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.
f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.
g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.
h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.
ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

İşten Çıkarma Yasağı Ne Zamana Kadar Geçerlidir?

Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle  Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında getirilen işten çıkarma yasağı düzenlemesinde Cumhurbaşkanı’nın söz konusu yasağı üç aylık süreleri uzatma yetkisi getirilmiş olup; 30.12.2020 tarihinde İşçi Çıkarma Yasağı ve İşverenin Ücretsiz İzne Çıkarabilmesine Yönelik Düzenlemenin 17/01/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Süre İle Uzatılmasına Karar Verilmiştir.

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe