Menü Kapat

Evlenme Nedeniyle Tazminat

Evlenme Nedeniyle Tazminat
Evlenme Nedeniyle Tazminat

Evlenme Nedeniyle Tazminat | İzmir İş Hukuku Avukatı

4857 sayılı İş Kanunu’ nun yürürlüğe girmesine rağmen 1475 sayılı mülga (kaldırılan) İş Kanunu’nun bazı hükümleri hala yürürlüktedir. Evlilik nedeniyle iş akdinin feshine ilişkin olarak 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 120. Maddesinin atfı ile 1475 sayılı mülga İş Kanunu’nun 14. maddesi ise yürürlüktedir. Bu madde uyarınca kadın işçi evlendikten sonra 1 yıl içerisinde iş akdini feshedilebilecek ve işverenden bazı işçilik haklarını talep edebilecektir.

1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinin (e) bendinde; “Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi rızası ile iş sözleşmesini sona erdirmesi durumunda” kıdem tazminatına hak kazanacağı hükme bağlanmıştır.

Açık kanun hükmü uyarınca kadın işçiler, evlendikten sonra bir yıl içinde iş sözleşmesini feshetmeleri halinde evlenme nedeniyle tazminata ( kıdem tazminatına ) hak kazanmaktadırlar. Bu hak, sadece kadın işçiye verilmiştir. İşverenin veya erkek işçinin bu hükme dayanarak iş sözleşmesini feshetme hakkı yoktur.

Bu düzenlemeye istinaden kadın işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için öncelikle, kadın işçinin iş sözleşmesinin devam etmekte olması gerekmektedir. Başka bir ifadeyle, işçinin işten ayrıldıktan (iş sözleşmesi kıdem tazminatı almasını hak etmeyecek şekilde sona erdikten) bir süre sonra evlenmesi halinde kıdem tazminatı ödenmesi söz konusu olmayacaktır.

Bu sebeple, ilk koşul işçinin iş sözleşmesinin devam etmesi ve ikinci koşul ise, iş sözleşmesi devam eden kadın işçinin evlenmesi halinde, bir yıl içinde medeni kanuna göre evlendiğini belirterek işverenden kıdem tazminatını istemesi gerekmektedir. Evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde iş sözleşmesinin feshedilmemesi ve işverenden kıdem tazminatı istenmemesi halinde işçinin bu hakkı ortadan kalkar. Üçüncü koşul ise, kıdem tazminatına hak kazanma koşulu olan işçinin en az bir yıllık çalışmasının olmasıdır.

Evlenme Nedeniyle Tazminatın İsteneceği Süre Ne Zaman Başlar?

Bir yıllık sürenin başlangıç tarihi resmi nikâhın yapıldığı gün olarak kabul edilir. Evlenme nedeniyle kadının işten ayrılması durumunda işveren hak edilmiş kıdem tazminatını ödemekle yükümlüdür. Ancak ödenen tazminat, yalnızca kıdem tazminatıdır. İşçinin evlilik nedeniyle işten ayrılması halinde ihbar tazminatı isteme hakkı bulunmamaktadır. Öte yandan, kadın işçinin de ihbar süresinde çalışma yükümlülüğü yoktur. Yani kadın işçi, evlendikten sonraki bir yıl içinde istediği zaman ayrılma talebinde bulunarak işten ayrılabilir.

Talep İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Evlilik nedeniyle iş sözleşmesini sona erdirmek isteyen kadın işçinin, işverene dilekçe ve ekinde evlenme cüzdan fotokopisini içerecek şekilde başvurması ve kıdem tazminatını talep etmesi yeterlidir. Kıdem tazminatının ödenmesi için iş sözleşmesinin son bulduğu tarihte, kıdem tazminatının ödenmesi şartlarından biri olan çalışılmış sürelerin toplam 1 yılı geçmiş olması şartı da yukarıda bahsettiğimiz üzere kıdem tazminatına ilişkin şarttır.

Eğer, kadının evlenme nedeniyle hizmet akdini feshetmesi, işverenle arasında anlaşmazlıklara sebep olacaksa işçinin hizmet akdini evlenme nedeniyle feshettiğini noter aracılığıyla işverene bildirmesi hak kaybına sebebiyet vermemesi açısından daha yararlı olacaktır.

Evlilik Sebebiyle İşten Ayrılan İşçi Başka Yerde Çalışabilir Mi?

Evlenme nedeniyle tazminatının alarak işten ayrılan kadın işçinin, başka bir yerde yeniden çalışmasına herhangi bir engel yoktur. Bu nedenle, evlendikten sonra kıdem tazminatını alıp işten ayrılan kadın işçi, sonrasında başka bir işyerinde rahatlıkla yeniden çalışabilir.

İşsizlik Ödeneği Hakkı Var Mıdır?

İşsizlik sigortasına ilişkin düzenlemeler, “4447” Sayılı yasa ile yapılmaktadır. Söz konusu yasa kapsamında; iş sözleşmesini kendi isteğiyle fesih eden işçinin (istifa), işsizlik ödeneğinden yararlanması mümkün değildir. Feshin, evlilik veya taşınma gerekçesi ile yapılmış olması işsizlik sigortası hakları bakımından geçerli olan uygulamayı değiştirmez.

Konuya ilişkin hukuki danışmanlık almak için uzman ekibimiz ile iletişime geçin.

İş Hukuku Kapsamında Hazırladığımız Diğer Çalışmalarımız;

İzmir İş Avukatı

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe