Menü Kapat

İşyerinde Alkol Kullanmak

İşyerinde Alkol Kullanmak
İşyerinde Alkol Kullanmak

İşyerinde Alkol Kullanmak | İzmir Avukat

İşçinin çalışma saatleri dışında kalan özel yaşantısında alkol kullanmasının önünde herhangi bir hukuki engel bulunmamaktadır. Bu tür alışkanlıkların iş akdinin feshine etkisi  düşünülemez. Fakat işin niteliği gereği belli başlı durumlar hariç iş yerinde alkol kullanmak, iş kanununca işverene haklı fesih imkanı verir.

Aşağıda bahsedilecek olan kanunun ilgili maddelerince, işyerine sarhoş olarak gelmek ve işyerinde alkol kullanmak yasaktır. İşyerinde alkol alan veya işyerine alkollü gelen işçinin iş sözleşmesinin feshi işveren tarafından haklı fesih olup işçiyi tazminatsız bir şekilde işten çıkarabilir. Yazımının devamında detaylı olarak incelenecek olan, işyerinde alkol kullanımının zorunlu olduğu ilişkin istisnai durumlar hariçtir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun, 25/II.maddesi ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan halleri ve benzerlerini düzenlemektedir. Bu madde kapsamında, işveren tarafından yapılan fesihler haklı fesih olarak kabul edilmektedir. İnceleyecek olursak :

İş Kanunu’nun, 25/II :

 • a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.
 • b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.
 • c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.
 • d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması veya 84 üncü maddeye aykırı hareket etmesi.
 • e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.
 • f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.
 • g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.
 • h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.
 • i) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

Yukarıda sayılan maddeler, işverenin işçiyi haklı sebeple ve tazminatsız bir şekilde işten çıkarmasına imkan sağlayan hallerdir.Kanun hükmünde  açıkça işyerinde alkol kullanmak ile ilgili bir düzenleme yer almamış olsa da  maddedin (d) fıkrasında “…84 üncü maddeye aykırı hareket etmesi”ile yasak belli bir şekilde belirtilmiştir.

İş Kanunun 84.maddesi  ise içki veya uyuşturucu madde kullanma yasağına ilişkindir. Bu maddeye göre:

 • a) İşyerine sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmek ve işyerinde alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanmak yasaktır.
 • b) İşveren; işyeri eklentilerinden sayılan kısımlarda, ne gibi hallerde, hangi zamanda ve hangi şartlarla alkollü içki içilebileceğini belirleme yetkisine sahiptir.

İşyerinde Alkollü İçki Kullanma Yasağı İstisnaları;

 • a) Alkollü içki yapılan işyerlerinde çalışan ve işin gereği olarak üretileni denetlemekle görevlendirilen,
 • b) Kapalı kaplarda veya açık olarak alkollü içki satılan veya içilen işyerlerinde işin gereği alkollü içki içmek zorunda olan,
 • c) İşinin niteliği gereği müşterilerle birlikte alkollü içki içmek zorunda olan,

İşçiler için uygulanmaz”. Düzenlemesi ile, bu kapsama giren kişilerin işyerinde alkol kullanmasının yasak olmadığı düzenlenmiştir.

Unutulmaması gereken diğer husus ise işverenin işçinin alkollü olduğunu doktor raporu, işçinin veya müşterilerin yazılı beyanı ile tutanak tutarak belgelemesidir. Sadece işyerinde çalışan işçilerin tanıklık beyanları işçinin itirazı halinde yeterli olmayabilir. İşveren, iş sözleşmesini fesih yetkisini bu olayı öğrendiği tarihten itibaren 6 işgünü içinde kullanmalıdır. Hukuki  danışmanlık almak veya süreçle ilgili daha fazla bilgi edinmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İş Hukuku Kapsamında Hazırladığımız Diğer Çalışmalarımız;

İzmir İş Avukatı

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe