Menü Kapat

Toplu İş Hukuku Nedir?

Toplu İş Hukuku Nedir?
Toplu İş Hukuku Nedir?

Toplu İş Hukuku Nedir? | İzmir İş Hukuku Avukatı | Av. Mustafa Yolcu

Toplu İş Hukuku Nedir?

Ülkemiz yasal süreçlerinde sıklıkla işçi ve işverenler arasında kıdem, ihbar tazminatı veya fazla mesai alacağı gibi işçilik alacaklarını konu alan birçok uyuşmazlık yaşanmaktadır. Bu bahsi geçen uyuşmazlıklar gibi işçi ve işveren arasında imzalanan iş sözleşmesi veya yasal mevzuatın uygulamasına ilişkin uyuşmazlıklar bireysel iş hukuku adı altında incelenmektedir.

Toplu iş hukuku ise işveren ve işçiler arasında meydana gelen toplu uyuşmazlıkları incelemekte olup; bu uyuşmazlıklar işçi topluluğunun bir bütününü veya belirli bir grubunu ilgilendirmektedir. Toplu iş hukuku, işveren, işçi sendikası ve işveren sendikası arasındaki ilişkileri düzenlemekte ve sınırları çizmektedir.

Toplu iş hukuku süreçlerine, sendikanın kuruluşu ve yetkileri gibi süreçler örnek olarak gösterilebilir. Toplu iş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar genellikle ortak menfaatlerin çelişmesi neticesinde ortaya çıkmaktadır.

Toplu iş hukukuna ilişkin düzenlemeler 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında düzenlenmektedir.

5356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş İlişkileri Kanunu’ndan doğan davalar aşağıdaki gibi örneklendirilebilir.

 • İşyerinin dahil olduğu iş kolunun belirlenmesine ilişkin davalar,
 • Sendika ve konfederasyonların genel kurul kararlarının iptali istemli davalar,
 • Sendika ve konfederasyonların yönetim kurulu kararlarının iptali istemli davalar,
 • Sendika disiplin kurulu kararlarının iptaline ilişkin davalar,
 • Sendika denetim kurulu kararlarının iptaline ilişkin davalar,
 • Sendika üyeliğinin reddi kararlarının iptaline ilişkin davalar,
 • Sendika üyeliğinin ihraç kararlarının iptaline ilişkin davalar,
 • Sendika yöneticiliğinin güvencesine ilişkin davalar,
 • İşyeri sendika temsilcisinin güvencesine ilişkin davalar,
 • Sendikaya üye olup olmama oüzguürluügğuü güvencesine ve sendikal tazminata ilişkin davalar,
 • Sendika ve konfederasyonların yönetim kurullarının işten el çektirilmesi ve kayyum tayinine ilişkin davalar,
 • Sendika yöneticilerinin ücret, yolluk, tazminat ve yıllık izin alacağına ilişkin davalar,
 • Sendika aidat alacağına ilişkin davalar,
 • Sendikalar Kanunu’nun uygulanmasından doğan diğer davalar,
 • İşletme niteliğinin tespitine ilişkin davalar,
 • Toplu iş sözleşmesinin hükmüne ve art etkisine ilişkin davalar,
 • Toplu iş sözleşmesinde değişiklik yapan protokollerin geçerliliğine ilişkin davalar,
 • İş kolu istatistiklerine ilişkin itiraz davaları,
 • Yetki tespitlerine itiraz davaları,
 • Toplu iş sözleşmesinin hükümsüzlüğünün tespitine ilişkin davalar,
 • Toplu iş sözleşmesinin yorumuna ilişkin davalar,
 • Toplu iş sözleşmesinden doğan alacak, tazminat ve cezai şarta ilişkin davalar,
 • Grev ve lokavta ilişkin davalar,

Konuya ilişkin hukuki danışmanlık almak için uzman ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

İş Hukuku Kapsamında Hazırladığımız Diğer Çalışmalarımız;

İzmir İş Avukatı

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe