Apartman Yöneticisi Nasıl Seçilir?

Apartman Yöneticisi Nasıl Seçilir?
Apartman Yöneticisi Nasıl Seçilir?

Apartman Yöneticisi Nasıl Seçilir? | İzmir Avukat | Av. Mustafa Yolcu

Apartman Yöneticisi Nasıl Seçilir?

Apartman Yöneticisinin Kat Malikleri Tarafından Seçilmesi

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında kanun koyucu ikili bir çoğunluk öngörmekte olup; apartman yöneticisi seçiminde hem arsa payı hem de kat maliklerinin çoğunluğunun sağlanması gerekmektedir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamasa dahi ikinci toplantıda da bu çoğunluğun sağlanması gerekmektedir.

Apartman yöneticisi bir yıl süre ile seçilmekte olup; kat malikleri tarafından yapılacak kanuni yıllık toplantılarda yeniden seçilebilirler. Apartman yöneticisinin bir yıllık görev süresinin tamamlanması akabinde kurul tarafından yeni bir yönetici seçilene dek apartman yöneticisi yetkilerini kullanmaya devam edebilir.

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 34

  1. Kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) denir.
  2. Ana gayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburidir.
  3. Ana gayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise, malik kanunen yönetici durumundadır.
  4. Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır.
  5. Yönetici her yıl kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantısında yeniden atanır; eski yönetici tekrar atanabilir.
  6. Kat malikleri Ana gayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlarsa, o gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesince, kat maliklerinden birinin müracaatı üzerine ve mümkünse diğerleri de dinlendikten sonra, gayrimenkule bir yönetici atanır. Bu yönetici, aynen kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı sorumlu olur.
  7. Sulh mahkemesince atanan yönetici, bu atanma üzerinden altı ay geçmedikçe, kat malikleri kurulunca değiştirilemez Ancak haklı bir sebep çıkarsa, onu atamış olan sulh mahkemesi, değiştirmeye müsaade edebilir.
  8. Yönetici atanırken kendisiyle yapılan sözleşmede, teminat göstermesi şart edilebilir; sözleşmede böyle bir şart olmasa bile, haklı bir sebebin çıkması halinde, kat malikleri kurulu, yöneticiden teminat göstermesini isteyebilir.
  9. Yöneticinin ad ve soyadı ile iş ve ev adresinin ana gayrimenkulün kapısı yanına veya girişte görülecek bir yere çerçeve içinde asılması mecburidir. Bu yapılmazsa, yöneticiden veya yönetim kurulu üyelerinin her birine, ilgilinin başvurması üzerine aynı mahkemece, elli Türk Lirasından ikiyüzelli Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

Apartman Yöneticisinin Mahkeme Tarafından Seçilmesi

Kat malikleri tarafından apartman yöneticisi seçilememesi durumunda (tarafların anlaşamaması, kimsenin görevi istememesi vs.) apartman yöneticisiz kalabilmekte olup; bu gibi durumlarda kat malikleri tarafından mahkemeye başvuruda bulunarak hakim tarafından müdahale gerçekleştirilmesi talep edilebilmektedir. Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 34/6 kapsamında sulh hukuk mahkemesi tarafından yönetici atanabilmesi için öncelikle kat malikleri kurulu yapılarak gerekli sürecin tamamlanması ve netice itibari ile bir yöneticinin seçilememiş olması gerekmektedir.

Konuya ilişkin hukuki danışmanlık almak için uzman ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Kira ve Taşınmaz Hukukuna İlişkin Diğer Yazılarımız İçin;

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir