Menü Kapat

Emekli Maaşına Haciz Konulabilir Mi?

Emekli Maaşına Haciz Konulabilir Mi?

Emekli Maaşına Haciz Konulabilir Mi? – İzmir Avukat

İcra takibi sırasında alacağın tahsili için başvurulan bir yol olan maaş haczi, ile alacaklı, çalışanların maaşına haciz koyabilir. Buna uygulamada maaş haczi denmektedir. Peki, emekli maaşına haciz konulabilir mi? Emekli maaşına nasıl haciz konulur? Maaş haczi nasıl kaldırılabilir?

Hakkında icra takibi başlatılmış olan bir kişi, kamu veya özel sektör fark etmeksizin çalıştığı taktirde; icra müdürlüğünce, bağlı olarak çalıştığı işverene, İcra ve İflas Kanunu’nun 355 vd. maddeleri uyarınca maaş haczi müzekkeresi gönderilir. Buna göre; haciz yazısını alan işveren, bir hafta içinde haczin icra edildiğini ve borçlunun maaş ve ücretinin miktarını icra dairesine bildirmeye ve borç bitinceye kadar icra dairesinin hacizce haczolunan miktarı borçlunun maaş veya ücretinden keserek hemen icra dairesine yatırmaya mecburdur. İşverenin bu müzekkereye uymaması suç oluşturur ve savcılık nezdinde hakkında suç duyurusunda bulunulabilir.

Peki, emekli maaşında durum nasıl?

Emekli maaşının haczi Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında yalnızda belirli borçlar bakımından gerçekleştirilebilir. İlgili düzenlemeye göre, SSK prim alacakları ve nafaka alacakları dışında emekli maaşının haczi mümkün değildir.

Ancak bu durumların dışında borçlunun rızası ile iki durumda emekli maaşına haciz konulabilir. Öncelikle, eğer borçlu, borcuna ilişkin emekli maaşından kesinti yapılmasına yönelik icra dairesine muvafakat verir ise emekli maaşı haczedilebilir. Bir diğer durum ise bankalar ile yapılan kredi sözleşmelerinde eğer borçlu bankaya emekli maaşından kesinti yapabilmesine yönelik bir yetki tanımış ise ilgili sözleşme hükümleri kapsamında banka hesaptan tek taraflı kesinti yapabilir.

Maaş haczini kaldırmak için iki yol bulunmaktadır.
Bunlardan ilki usulsüz bir işlem varsa iptalini sağlamaktır. Örneğin icra dosyasında usulsüz işlem yapılmışsa mesala tebligatlar usulüne uygun değilse, eski dosya işlemden kaldırıldıktan sonra usule aykırı harç ödenmeden yenilenmişse icra mahkemesine başvurarak maaş haczinin kaldırılması sağlanabilir.

Maaş haczi nasıl kaldırılır sorusunun bir diğer cevabı ise borcun ödenmesidir. Burada belirtmemiz gereken temel husus, borcun tamamının ödenmesidir. Borçluya çıkarılan ödeme emrinde vekalet ücreti, icra dosya masrafları, harç ve giderler gibi borç kalemleri bazen bulunmadığı için, borcunu ödemek isteyen borçlu karşı tarafın avukatı ile iletişime geçerek borcunu ödemek istediğini belirtmeli veya icra dairesine giderek güncel borç miktarının gösterir kapak hesabı çıkartmalı akabinde borcunu ödemelidir.

İlginizi çekebilecek benzer çalışmalarımız;

Logo

Adres: Karşıyaka Tower No:12 Kat:9 Daire:59 Karşıyaka/İzmir

E-posta: [email protected]

Telefon: +90 553 463 7079

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTürkçe